Predseda súdu – Okresný súd Žiar nad Hronom Výberové konanie sa uzavrelo dňa

Stav – Ukončené výberové konanie

Pozícia – Predseda súdu

Organizácia – Okresný súd Žiar nad Hronom

Miesto konania – Ministerstvo spravodlivosti SR, Župné nám. 13, Bratislava o 10,30 hod.

Termín konania –

Zdroj – pôvodný dokument (odkaz už nemusí byť funkčný)

Priložené dokumenty – vyhlásenie konania a zápisnica konania

Ústny pohovor. JUDr. Andrej Matušovic späťvzal žiadosť o zaradenie do výberového konania.

Výberová komisia

doc. JUDr. Milan Ďurica, PhD., JUDr. Daniel Hudák, JUDr. Ing. Miroslav Manďák, JUDr. Ivan Spurný a JUDr. Nora Vladová

Kandidáti

Meno Písomná časť Ústna časť Poradie Dokumenty
JUDr. Andrej Matušovic vyhlásenie

Informácie o výberovom konaní boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Odkaz na pôvodný dokument už nemusí byť funkčný, pretože portál Ministerstva spravodlivosti mohol zverejniť dokument pod týmto odkazom iba na určitú dobu.