Oznámenie o vyhlásení výberu na dve voľné Výberové konanie sa uzavrelo dňa

Stav – Ukončené výberové konanie

Pozícia – Oznámenie o vyhlásení výberu na dve voľné štátnozamestnanecké miesta na výkon funkcie hlavný referent, asistent senátu

Organizácia – Okresný súd Bratislava V – súdny výkon

Miesto výkonu práce – Okresný súd Bratislava V, Prokofievova 6-12, 852 38 Bratislava

Zdroj – pôvodný dokument (odkaz už nemusí byť funkčný)

Priložené dokumenty – vyhlásenie konania

Informácie o výberovom konaní boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Odkaz na pôvodný dokument už nemusí byť funkčný, pretože portál Ministerstva spravodlivosti mohol zverejniť dokument pod týmto odkazom iba na určitú dobu.