Sudca – Najvyšší súd Slovenskej republiky Výberové konanie sa uzavrelo dňa

Stav – Ukončené výberové konanie

Pozícia – Sudca

Organizácia – Najvyšší súd Slovenskej republiky – NSSR správne kolegium

Miesto výkonu práce – NS SR Župné námestie 13,814 90 Bratislava

Miesto konania – Najvyšší súd SR Župné nám. 13,814 90 Bratislava

Termín konania –

Zdroj – pôvodný dokument (odkaz už nemusí byť funkčný)

Priložené dokumenty – vyhlásenie konania a zápisnica konania

Informácie o výberovom konaní boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Odkaz na pôvodný dokument už nemusí byť funkčný, pretože portál Ministerstva spravodlivosti mohol zverejniť dokument pod týmto odkazom iba na určitú dobu.