Sudca – Okresný súd Bratislava IV Výberové konanie sa uzavrelo dňa

Stav – Výberové konanie prebieha - Termín na prihlásenie už uplynul

Pozícia – Sudca

Organizácia – Okresný súd Bratislava IV

Miesto výkonu práce – Saratovská 1/A, 844 54 Bratislava

Miesto konania – Krajský súd v Bratislave, Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava, č. dv. 191

Termín konania –

Zdroj – pôvodný dokument (odkaz už nemusí byť funkčný)

Priložené dokumenty – vyhlásenie konania

25. - 26.apríla 2016 písomná časť 27. apríla 2016 - psychologické posúdenie 28. apríla - ústna časť

Výberová komisia

JUDr. Daniel Hudák, JUDr. Daniela Kotrecová, JUDr. Ondrej Laciak, PhD., JUDr. Ľuboš Sádovský a JUDr. Nora Vladová

Kandidáti

Meno Písomná časť Ústna časť Poradie Dokumenty
Mgr. Linda Anovčinová vyhlásenie
JUDr. Vladimír Bela vyhlásenie
Mgr. Magdaléna Bošková vyhlásenie
JUDr. Evelyn Csémyová vyhlásenie
Mgr. Nina Dubovská vyhlásenie
JUDr. Ján Evin vyhlásenie
JUDr. Dorota Flašíková vyhlásenie
JUDr. Ivana Hauerlandová, PhD. vyhlásenie
JUDr. Dominika Horváthová vyhlásenie
JUDr. Ľudmila Hricková vyhlásenie
JUDr. Ingrida Hudecová vyhlásenie
JUDr. Ľudmila Jančovičová vyhlásenie
Mgr. Silvia Kabinová vyhlásenie
JUDr. Martin Kocai vyhlásenie
JUDr. Ivana Kuteľová vyhlásenie
JUDr. Daniel Marcián vyhlásenie
JUDr. Beáta Mikulová vyhlásenie
JUDr. Mária Moskvičová vyhlásenie
JUDr. Peter Nagy vyhlásenie
JUDr. Katarína Rehmová vyhlásenie
JUDr. Nina Rohutná vyhlásenie
JUDr. Lucia Sakalová vyhlásenie
JUDr. Miroslava Saxová vyhlásenie
JUDr. Miroslava Šibíková vyhlásenie
JUDr. Martina Vančová vyhlásenie

Informácie o výberovom konaní boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Odkaz na pôvodný dokument už nemusí byť funkčný, pretože portál Ministerstva spravodlivosti mohol zverejniť dokument pod týmto odkazom iba na určitú dobu.