Sudca – Okresný súd Malacky Výberové konanie sa uzavrelo dňa

Stav – Výberové konanie prebieha - Termín na prihlásenie už uplynul

Pozícia – Sudca

Organizácia – Okresný súd Malacky

Miesto výkonu práce – Okresný súd Malacky, Mierové námestie 10, 901 19 Malacky

Miesto konania – Krajský súd v Bratislave, Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava, miestnosť č. dv. 191 (I. posch.)

Termín konania –

Zdroj – pôvodný dokument (odkaz už nemusí byť funkčný)

Priložené dokumenty – vyhlásenie konania

Výberové konanie sa začne písomnou časťou dňa 02. 05. 2016 o 09. 00 hod. na Krajskom súde v Bratislave, Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava, miestnosť č. dv. 191 (I. posch.)

Kandidáti

Meno Písomná časť Ústna časť Poradie Dokumenty
JUDr. Mgr. Mirije Ameti vyhlásenie
JUDr. Vladimír Bela vyhlásenie
Mgr. Magdaléna Bošková vyhlásenie
JUDr. Eva Detvaiová vyhlásenie
JUDr. Dorota Flašíková vyhlásenie
JUDr. Ľudmila Hricková vyhlásenie
JUDr. Ingrida Hudecová vyhlásenie
Mgr. Ivana Ivanová vyhlásenie
Mgr. Silvia Kabinová vyhlásenie
JUDr. Beáta Mikulová vyhlásenie
JUDr. Peter Nagy vyhlásenie
JUDr. Malvína Ozábalová vyhlásenie
Mgr. Lena Pištová vyhlásenie
JUDr. Katarína Kurata Tencerová vyhlásenie
JUDr. Rastislav Žigo vyhlásenie

Informácie o výberovom konaní boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Odkaz na pôvodný dokument už nemusí byť funkčný, pretože portál Ministerstva spravodlivosti mohol zverejniť dokument pod týmto odkazom iba na určitú dobu.