Predseda senátu – Najvyšší súd Slovenskej Výberové konanie sa uzavrelo dňa

Stav – Výberové konanie prebieha - Termín na prihlásenie už uplynul

Pozícia – Predseda senátu

Organizácia – Najvyšší súd Slovenskej republiky – trestnopravne kolegium

Miesto výkonu práce – NSSR, Župne nam.13,Bratislava zasadacia miestnost Z4,č.m.477,4.poschodie

Miesto konania – Najvyšší súd SR, Župné nám. 13, Bratislava

Termín konania –

Zdroj – pôvodný dokument (odkaz už nemusí byť funkčný)

Priložené dokumenty – vyhlásenie konania

Výberová komisia

JUDr. Andrej Bartakovič, JUDr. Libor Duľa, JUDr. Jana Serbová, JUDr. Ján Slovinský a Člena Zvolí Sudcovská Rada Najvyššieho Súdu 1 Sr

Kandidáti

Meno Písomná časť Ústna časť Poradie Dokumenty
JUDr. Peter Paluda vyhlásenie

Informácie o výberovom konaní boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Odkaz na pôvodný dokument už nemusí byť funkčný, pretože portál Ministerstva spravodlivosti mohol zverejniť dokument pod týmto odkazom iba na určitú dobu.