Sudca – Okresný súd Zvolen Výberové konanie sa uzavrelo dňa

Stav – Výberové konanie prebieha - Termín na prihlásenie už uplynul

Pozícia – Sudca

Organizácia – Okresný súd Zvolen

Miesto výkonu práce – Okresný súd Zvolen

Miesto konania – Krajský súd v Banskej Bystrici, zasadacia miestnosť d. 204

Termín konania –

Zdroj – pôvodný dokument (odkaz už nemusí byť funkčný)

Priložené dokumenty – vyhlásenie konania

xs23. 05. 2016 - ústna časť

Výberová komisia

JUDr. Andrej Bartakovič, Piaty Člen Bude, doc. JUDr. Milan Ďurica, PhD., JUDr. Eva Kyselová a JUDr. Peter Zachar

Informácie o výberovom konaní boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Odkaz na pôvodný dokument už nemusí byť funkčný, pretože portál Ministerstva spravodlivosti mohol zverejniť dokument pod týmto odkazom iba na určitú dobu.