Predseda senátu – Najvyšší súd Slovenskej Výberové konanie sa uzavrelo dňa

Stav – Ukončené výberové konanie

Pozícia – Predseda senátu

Organizácia – Najvyšší súd Slovenskej republiky – NS SR-trestnopravne kolegium

Miesto konania – Najvyšší súd SR , Župné námestie 13, Bratislava, zasadacia miestnosť Z4 - č. 477, 4. poschodie

Termín konania –

Zdroj – pôvodný dokument (odkaz už nemusí byť funkčný)

Priložené dokumenty – vyhlásenie konania a zápisnica konania

Výberová komisia

JUDr. Libor Duľa Eva Fulcová Ján Havlát Andrej Bartakovič Daniel Hudák 1 2 3 4 5 a JUDr. Libor Duľa Eva Fulcová Ján Havlát Andrej Bartakovič Člena Zvolí Sudcovská Rada Najvyššieho Súdu 1 2 3 4 5 1 Sr

Kandidáti

Meno Písomná časť Ústna časť Poradie Dokumenty
JUDr. Alena Šišková 120 1. vyhlásenie

Informácie o výberovom konaní boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Odkaz na pôvodný dokument už nemusí byť funkčný, pretože portál Ministerstva spravodlivosti mohol zverejniť dokument pod týmto odkazom iba na určitú dobu.