Predseda senátu – Najvyšší súd Slovenskej Výberové konanie sa uzavrelo dňa

Stav – Ukončené výberové konanie

Pozícia – Predseda senátu

Organizácia – Najvyšší súd Slovenskej republiky – občianskopravne kolegium

Miesto výkonu práce – NSSR

Miesto konania – Najvyšší súd SR, Bratislava, Župné námestie 13, zasadacia miestnosť Z4- číslo miestnosti 477, 4. poschodie

Termín konania –

Zdroj – pôvodný dokument (odkaz už nemusí byť funkčný)

Priložené dokumenty – vyhlásenie konania a zápisnica konania

Výberová komisia

JUDr. Andrej Bartakovič, JUDr. Elena Berthyová, PhD., JUDr. Jana Henčeková, PhD., JUDr. Daniel Hudák, JUDr. Soňa Mesiarkinová a Člena Zvolí Sudcovská Rada Najvyššieho Súdu 1 Sr

Kandidáti

Meno Písomná časť Ústna časť Poradie Dokumenty
JUDr. Ján Šikuta, PhD. 120 1. vyhlásenie

Informácie o výberovom konaní boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Odkaz na pôvodný dokument už nemusí byť funkčný, pretože portál Ministerstva spravodlivosti mohol zverejniť dokument pod týmto odkazom iba na určitú dobu.