Predseda súdu – Okresný súd Bratislava I Výberové konanie sa uzavrelo dňa

Stav – Ukončené výberové konanie

Pozícia – Predseda súdu

Organizácia – Okresný súd Bratislava I

Miesto konania – Ministerstvo spravodlivosti SR, Župné nám. 13, Bratislava o 10,30 hod.

Termín konania –

Zdroj – pôvodný dokument (odkaz už nemusí byť funkčný)

Priložené dokumenty – vyhlásenie konania a zápisnica konania

Ústny pohovor. Doklady kandidátov boli zverejnené 15. júla 2016.

Výberová komisia

Mgr. Lucia Berdisová, PhD., Mgr. Dušan Čimo, Mgr. Eva Kováčechová, JUDr. Mária Ondriášová, PhDr. Ivan Rapoš a JUDr. Ľuboš Sádovský

Kandidáti

Meno Písomná časť Ústna časť Poradie Dokumenty
JUDr. Anna Kašajová vyhlásenie
JUDr. Vladimír Sklenka vyhlásenie

Informácie o výberovom konaní boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Odkaz na pôvodný dokument už nemusí byť funkčný, pretože portál Ministerstva spravodlivosti mohol zverejniť dokument pod týmto odkazom iba na určitú dobu.