Predseda súdu – Okresný súd Zvolen Výberové konanie sa uzavrelo dňa

Stav – Ukončené výberové konanie

Pozícia – Predseda súdu

Organizácia – Okresný súd Zvolen

Miesto konania – Ministerstvo spravodlivosti SR, Župné nám. 13, Bratislava o 10,30 hod.

Termín konania –

Zdroj – pôvodný dokument (odkaz už nemusí byť funkčný)

Priložené dokumenty – vyhlásenie konania a zápisnica konania

Ústny pohovor. Doklady kandidátky boli zverejnené 15. júla 2016.

Výberová komisia

Mgr. Lucia Berdisová, PhD., JUDr. Elena Berthotyová, doc. JUDr. Milan Ďurica, PhD., JUDr. Bc. Viktor Marko, PhD., JUDr. Pavel Nechala, PhD. a PhDr. Ivan Rapoš

Kandidáti

Meno Písomná časť Ústna časť Poradie Dokumenty
JUDr. Mariana Philadelphyová vyhlásenie

Informácie o výberovom konaní boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Odkaz na pôvodný dokument už nemusí byť funkčný, pretože portál Ministerstva spravodlivosti mohol zverejniť dokument pod týmto odkazom iba na určitú dobu.