Sudca – Najvyšší súd Slovenskej republiky Výberové konanie sa uzavrelo dňa

Stav – Výberové konanie prebieha - Termín na prihlásenie už uplynul

Pozícia – Sudca

Organizácia – Najvyšší súd Slovenskej republiky – Obcianskopravne kolegium

Miesto výkonu práce – NSSR

Miesto konania – NSSR Župné nám. 13, Bratislava,zasadacia miestnosť Z4-číslo miestnosti 477, 4. poschodie

Termín konania –

Zdroj – pôvodný dokument (odkaz už nemusí byť funkčný)

Priložené dokumenty – vyhlásenie konania

Výberová komisia

JUDr. Andrej Bartakovič, prof. doc. JUDr. Mária Bujňáková, CSc., JUDr. Soňa Mesiarkinová, JUDr. Daniela Šikutová a JUDr. Oľga Trnková

Kandidáti

Meno Písomná časť Ústna časť Poradie Dokumenty
JUDr. Eva Behranová vyhlásenie
JUDr. Eva Fulcová vyhlásenie

Informácie o výberovom konaní boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Odkaz na pôvodný dokument už nemusí byť funkčný, pretože portál Ministerstva spravodlivosti mohol zverejniť dokument pod týmto odkazom iba na určitú dobu.