Sudca – Krajský súd Trnava Výberové konanie sa uzavrelo dňa

Stav – Ukončené výberové konanie

Pozícia – Sudca

Organizácia – Krajský súd Trnava – Krajský súd v Trnave, Vajanského 2/A, 918 70 Trnava

Miesto výkonu práce – Krajský súd v Trnave

Miesto konania – Krajský súd v Trnave, Vajanského 2/A, 918 70 Trnava

Termín konania –

Zdroj – pôvodný dokument (odkaz už nemusí byť funkčný)

Priložené dokumenty – vyhlásenie konania a zápisnica konania

Výberová komisia

Mgr. Bc. Lucia Berdisová, PhD., JUDr. Elena Berthotyová, PhD., JUDr. Anton Jaček, Mgr. Miroslav Maďar a JUDr. Ľuboš Szigeti

Kandidáti

Meno Písomná časť Ústna časť Poradie Dokumenty
JUDr. Monika Jakubová vyhlásenie
JUDr. Rastislav Kresl vyhlásenie

Informácie o výberovom konaní boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Odkaz na pôvodný dokument už nemusí byť funkčný, pretože portál Ministerstva spravodlivosti mohol zverejniť dokument pod týmto odkazom iba na určitú dobu.