Predseda senátu – Krajský súd Prešov Výberové konanie sa uzavrelo dňa

Stav – Výberové konanie prebieha - Termín na prihlásenie už uplynul

Pozícia – Predseda senátu

Organizácia – Krajský súd Prešov – Krajský súd v Prešove - občianskoprávne a obchodnoprávne kolégium

Miesto výkonu práce – Krajský súd v Prešove

Miesto konania – Krajský súd v Prešove, Hlavná 22, 080 01 Prešov

Termín konania –

Zdroj – pôvodný dokument (odkaz už nemusí byť funkčný)

Priložené dokumenty – vyhlásenie konania

Výberové konanie pozostáva z ústnej časti.

Kandidáti

Meno Písomná časť Ústna časť Poradie Dokumenty
JUDr. Marek Koščo vyhlásenie
JUDr. Eliška Wagshalová vyhlásenie

Informácie o výberovom konaní boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Odkaz na pôvodný dokument už nemusí byť funkčný, pretože portál Ministerstva spravodlivosti mohol zverejniť dokument pod týmto odkazom iba na určitú dobu.