Sudca – Okresný súd Banská Bystrica Výberové konanie sa uzavrelo dňa

Stav – Výberové konanie prebieha - Termín na prihlásenie už uplynul

Pozícia – Sudca

Organizácia – Okresný súd Banská Bystrica

Miesto výkonu práce – Okresný súd Banská Bystrica

Miesto konania – Krajský súd v Banskej Bystrici, Skuteckého 7, Banská Bystrica, zasadacia miestnosť č. 204

Termín konania –

Zdroj – pôvodný dokument (odkaz už nemusí byť platný)

Priložené dokumenty – vyhlásenie konania

Výberová komisia

Bude Oznámený Dodatočne Člen, doc. JUDr. Milan Ďurica Súdna Rada Sr, PhD., JUDr. Andrej Bartakovič Nr Sr, JUDr. Branislav Jablonka Sr, PhD. MS, JUDr. Marian Blaha Člen a JUDr. Peter Zachar Súdna Rada Sr

Informácie o výberovom konaní boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Odkaz na pôvodný dokument už nemusí byť platný, pretože portál Ministerstva spravodlivosti mohol zverejniť dokument pod týmto odkazom iba na určitú dobu.