JUDr. Viera Sláviková

 1. Active judge at the court Okresný súd Senica, we register 2,901 hearings and 4,628 judgements.
 1. The judge has been nominated to function for more than 27 years, bez časového obmedzenia funkcie.

Indicators for 2017

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 1
 • Delays prior to case assignment – 1

The judge was mostly assigned to Civil agenda. The judge mostly issued judgements in Civil agenda.

The judge worked 1418 days in the period and was assigned on average 49 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2017, the judge received in total 20.5 from 40 possible points and ranked on 369 – 388. place of 651 evaluated judges.

 • Quality – 6 out of 15 points
 • Effectivity – 14.5 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 60.9% of cases. The average in the same agenda is 68.7%.

 • Number of Appellate Decisions – 169
 • Number of Affirmed Decisions – 103

An appeal against the judge's judgements is filed in 6.1% of cases. The average in the same agenda is 10.1%.

Of the total number of the judge's judgements 2.4% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3.1%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 220.1 days. The average at the end of 2017 was 340.8 days.

The judge had 155 unresolved cases at the end of 2017. The average was 192.7 cases.

The judge had 79 restant cases at the end of 2017. The average was 111.7. This represents 51% of the judge's unresolved cases. Average was 54.1%.

In 2017, the judge was able to resolve 147.7% of assigned cases. Average was 141.8%.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Civil agenda. The judge mostly issued judgements in Civil agenda.

The judge worked 1030 days in the period and was assigned on average 40 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 24 from 40 possible points and ranked on 262 – 285. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 6 out of 15 points
 • Effectivity – 18 out of 25 points

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 63.2% of cases. The average in the same agenda is 67.1%.

 • Number of Appellate Decisions – 114
 • Number of Affirmed Decisions – 72

An appeal against the judge's judgements is filed in 5.8% of cases. The average in the same agenda is 9.3%.

Of the total number of the judge's judgements 2.1% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 193 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 368 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 98 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 26.6% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 103.4% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

The judge in this period worked 643 days and on average was assigned 148 cases in 10 days in main agendas.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 60% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Number of appellate judgements – 55
 • Number of confirmed judgements – 33

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 5,3% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,1%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 140 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 111 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 34 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 25,6% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 116,9% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 27,25 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 84 – 92. mieste. Za kvalitu získal 7,75 z 15 možných bodov, za efektivitu 19,5 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – 5.6. – 7.6.2013 – 3 dni Omšenie (celokrajská porada sudcov).
 • 2012 – 23.5.–25.5.2013 – 3 dni Omšenie (celokrajská porada sudcov)
 • 2011 – Seminár – prehľad aktuálnej judikatúry – pracovné právo (2 dni).; 2012 – 23.5.–25.5.2013 – 3 dni Omšenie (celokrajská porada sudcov); 2013 – 5.6. – 7.6.2013 – 3 dni Omšenie (celokrajská porada sudcov).
 • 2011 – Seminár – prehľad aktuálnej judikatúry – pracovné právo (2 dni).

Published judgements

 1. Uznesenie – Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Uznesenie – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie vlastníckeho práva +… Hearing will be held on

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na vydanie PR - 50… Hearing will be held on

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na vydanie PR - 3… Hearing will be held on

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na rozvod Hearing will be held on

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, Vysporiadanie BSM po rozvode… Hearing will be held on

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na vydanie PR - 5… Hearing will be held on

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na vydanie PR - 21… Hearing will be held on

 8. Vyhlásenie rozsudku, Návrh na vydanie PR - 806,58 EUR Hearing will be held on

 9. Vyhlásenie rozsudku, Žaloba na zaplatenie 568,52 EUR s… Hearing will be held on

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, zmena opatrovníka Hearing will be held on

More hearings

Past hearings

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie a vyrovnanie… Hearing was held on

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie vlastníckeho práva +… Hearing was held on

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na vydanie PR - 392,61… Hearing was held on

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva Hearing was held on

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na vydanie PR - 50… Hearing was held on

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, Návrh na vydanie PR - o… Hearing was held on

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, povinnosť uzatvoriť kúpnu… Hearing was held on

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na vydanie PR - 806,58… Hearing was held on

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na vydanie PR / žaloba… Hearing was held on

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, ŽALOBA NA ZRUŠENIE A… Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.