Mgr. Katarína Škrovanová

 1. Active judge at the court Okresný súd Senica, we register 1,766 hearings and 2,155 judgements.
 1. The judge has been nominated to function for almost 17 years.

Indicators for 2017

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Civil agenda. The judge mostly issued judgements in Civil agenda.

The judge worked 823 days in the period and was assigned on average 39 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2017, the judge received in total 25.5 from 40 possible points and ranked on 133 – 155. place of 651 evaluated judges.

 • Quality – 10.5 out of 15 points
 • Effectivity – 15 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 78.2% of cases. The average in the same agenda is 68.7%.

 • Number of Appellate Decisions – 55
 • Number of Affirmed Decisions – 43

An appeal against the judge's judgements is filed in 4.8% of cases. The average in the same agenda is 10.1%.

Of the total number of the judge's judgements 1% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3.1%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 146 days. The average at the end of 2017 was 340.8 days.

The judge had 90 unresolved cases at the end of 2017. The average was 192.7 cases.

The judge had 38 restant cases at the end of 2017. The average was 111.7. This represents 42.2% of the judge's unresolved cases. Average was 54.1%.

In 2017, the judge was able to resolve 110.8% of assigned cases. Average was 141.8%.

Indicators for 2015

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

The judge in this period worked 539 days and on average was assigned 132 cases in 10 days in main agendas.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 57,1% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Number of appellate judgements – 21
 • Number of confirmed judgements – 12

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 2,4% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 0 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 0 prípadov. Priemer bol 238.

Dáta o reštančných prípadoch považujeme za málo reprezentatívne a preto ich neprezentujeme.

Dáta o výkonnosti sudcu považujeme za málo reprezentatívne a preto ich neprezentujeme.

Dáta o kvalite a efektivite sudcu nepovažujeme za dostatočné, preto sudcu bodovo nehodnotíme.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2012 – 23.5.–25.5.2013 – 3 dni Omšenie (celokrajská porada sudcov)
 • 2011 – Seminár – vyporiadanie podielového a bezpodielového vlastníctva (1 deň).; 2012 – 23.5.–25.5.2013 – 3 dni Omšenie (celokrajská porada sudcov)
 • 2011 – Seminár – vyporiadanie podielového a bezpodielového vlastníctva (1 deň).

Published judgements

 1. Trestný rozkaz – Život a zdravie
  Iná povaha rozhodnutia
  Judgement was issued on

 2. Trestný rozkaz – Majetok
  Iná povaha rozhodnutia
  Judgement was issued on

 3. Trestný rozkaz – Majetok
  Iná povaha rozhodnutia
  Judgement was issued on

 4. Rozsudok – Schválenie právneho úkonu
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Uznesenie – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Iná povaha rozhodnutia
  Judgement was issued on

 8. Trestný rozkaz – Majetok
  Iná povaha rozhodnutia
  Judgement was issued on

 9. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, vyrovnanie BSM po rozvode Hearing will be held on

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba s návrhom na vydanie… Hearing will be held on

 3. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, premena trestu - PO… Hearing will be held on

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, obmedzenie výkonu… Hearing will be held on

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na vydanie PR - 1000,-… Hearing will be held on

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, Schválenie právneho úkonu za… Hearing will be held on

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na vydanie PR 6 112,72… Hearing will be held on

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na vydanie PR - žaloba… Hearing will be held on

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba o nahradenie prejavu… Hearing will be held on

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, zníženie výživného Hearing will be held on

More hearings

Past hearings

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, zmena zverenia Hearing was held on

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, vyrovnanie BSM po rozvode Hearing was held on

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na rozvod Hearing was held on

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva Hearing was held on

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, Návrh na vydanie PR - 9979,16… Hearing was held on

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 940,- EUR Hearing was held on

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na vydanie PR - 422,82… Hearing was held on

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na vydanie PR - 70,70… Hearing was held on

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na vydanie PR - 89,90… Hearing was held on

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, schválenie rodičovskej dohody Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.