JUDr. Marianna Arnoldová, CSc.

 1. Inactive judge at the court Okresný súd Trnava, in the meantime we register no hearings and 48 judgements.
 1. The judge has been nominated to function for more than 23 years, bez časového obmedzenia funkcie.

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2017

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2015

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2012:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

The judge in this period worked 122 days and on average was assigned –3 cases in 10 days in main agendas.

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality indicators

Evidujeme menej ako 10 odvolaní o rozhodnutiach sudcu, preto dáta považujeme za nereprezentatívne.

Efficiency indicators

Pre sudcu evidujeme menej ako 20 rozhodnutí, preto jeho efektivitu nehodnotíme.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2012 – Sudkyňa dlhodobo práceneschopná, neprideľované nové veci do oddelenia, nevybavené veci z oddelenia prerozdelené.
 • 2011 – do marca 2011 zastavený nápad všetkých agend + všetky spisy prerozdelené z dôvodu dlhodobej práceneschopnosti, od decembra 2011 zastavený nápad všetkých agend z dôvodu dlhodobej práceneschopnosti; 2012 – Sudkyňa dlhodobo práceneschopná, neprideľované nové veci do oddelenia, nevybavené veci z oddelenia prerozdelené.
 • 2011 – do marca 2011 zastavený nápad všetkých agend + všetky spisy prerozdelené z dôvodu dlhodobej práceneschopnosti, od decembra 2011 zastavený nápad všetkých agend z dôvodu dlhodobej práceneschopnosti
 • 2011 – 17.6. – 1 deň –Vplyv Európskeho práva na práva LGBT ľudí v SR –poslucháč, 5.–6.9. – 2 dni – Aplikácia nariad.č. 220/2003 o príslušnosti a uznávaní a výkone rozhodnutí vo veciach manželských a vo veciach rodičovskej zodpovednosti – poslucháč, 25.–27.5. – 3 dni – Celokrajové školenie sudcov obvodu KS v TT – poslucháč
 • 2011 – 17.6. – 1 deň –Vplyv Európskeho práva na práva LGBT ľudí v SR –poslucháč, 5.–6.9. – 2 dni – Aplikácia nariad.č. 220/2003 o príslušnosti a uznávaní a výkone rozhodnutí vo veciach manželských a vo veciach rodičovskej zodpovednosti – poslucháč, 25.–27.5. – 3 dni – Celokrajové školenie sudcov obvodu KS v TT – poslucháč

Published judgements

 1. Dopĺňací rozsudok Judgement was issued on

 2. Uznesenie – Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Opravné uznesenie Judgement was issued on

 4. Uznesenie Judgement was issued on

 5. Uznesenie Judgement was issued on

 6. Uznesenie Judgement was issued on

 7. Rozsudok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Uznesenie Judgement was issued on

 9. Rozsudok Judgement was issued on

 10. Uznesenie Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

We do not register any upcoming hearings for the judge yet.

Past hearings

We do not register any past hearings for the judge yet.

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.