Mgr. Marián Degma

 1. Active judge at the court Krajský súd Bratislava, we register 1,280 hearings and 882 judgements.
 2. Inactive judge at the court Okresný súd Bratislava III, we register 301 hearings and 261 judgements.
  Note: od 1. októbra 2013 do 30. septembra 2014 je dočasne pridelený na Krajský súd v Bratislave.
 1. The judge has been nominated to function for more than 25 years, 4 - ročný mandát.

Close persons acknowledged in property declarations in years 2014, 2013, 2012, and 2011.

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2014:

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2013:

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2012:

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2011:

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2021

None

Indicators for 2017

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2015

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 2 and delays prior to case assignment 1.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

The judge in this period worked 539 days and on average was assigned 102 cases in 10 days in main agendas.

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 80% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Number of appellate judgements – 25
 • Number of confirmed judgements – 20

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 6,5% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,3%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 487 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 264 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 161 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 53,7% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 96,1% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 21,5 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 346 – 354. mieste. Za kvalitu získal 12,25 z 15 možných bodov, za efektivitu 9,25 z 25.

Published judgements

 1. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 2. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 3. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Judgement was issued on

 4. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Judgement was issued on

 5. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Judgement was issued on

 6. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Judgement was issued on

 7. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Judgement was issued on

 8. Opravné uznesenie Judgement was issued on

 9. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Judgement was issued on

 10. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

We do not register any upcoming hearings for the judge yet.

Past hearings

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 698,52 Eur s… Hearing was held on

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 11 960,87 Eur s… Hearing was held on

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 1.980,- eur s… Hearing was held on

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 34.702,84 EUR s… Hearing was held on

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, č.:7738/2016-9.2 č. 52251/2016… Hearing was held on

  Court – Krajský súd Bratislava
  Judge – Mgr. Marián Degma
  Proposer – D. E.
  Opponent – Q. D.
 6. Pojednávanie a rozhodnutie, č.:OU-BA-OVBP2-2018/89925/KVJ… Hearing was held on

  Court – Krajský súd Bratislava
  Judge – Mgr. Marián Degma
  Proposer – N. Y.
  Opponent – L. S.
 7. Pojednávanie a rozhodnutie, č. 55 RM/2014-34-I zo dňa… Hearing was held on

  Court – Krajský súd Bratislava
  Judge – Mgr. Marián Degma
  Proposer – T. R.
  Opponent – E. R.
 8. Pojednávanie a rozhodnutie, č.:RP/22/2019 zo dňa 3.7.2019 Hearing was held on

  Court – Krajský súd Bratislava
  Judge – Mgr. Marián Degma
  Proposer – G. E.
  Opponent – E. Z.
 9. Pojednávanie a rozhodnutie… Hearing was held on

  Court – Krajský súd Bratislava
  Judge – Mgr. Marián Degma
  Proposer – G. E.
  Opponent – K. M.
 10. Pojednávanie a rozhodnutie, č.:X-344/2008 zo dňa 03.10.2017 Hearing was held on

  Court – Krajský súd Bratislava
  Judge – Mgr. Marián Degma
  Proposer – F. Z.
  Opponent – U. E.
More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.