Mgr. Marián Degma

 1. Active judge at the court Krajský súd Bratislava, we register 1,160 hearings and 735 judgements.
 2. Inactive judge at the court Okresný súd Bratislava III, we register 301 hearings and 261 judgements.
  Note: od 1. októbra 2013 do 30. septembra 2014 je dočasne pridelený na Krajský súd v Bratislave.
 1. The judge has been nominated to function for about 24 years, 4 - ročný mandát.

Close persons acknowledged in property declarations in years 2014, 2013, 2012, and 2011.

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2014:

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2013:

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2012:

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2011:

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2017

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2015

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 2 and delays prior to case assignment 1.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

The judge in this period worked 539 days and on average was assigned 102 cases in 10 days in main agendas.

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 80% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Number of appellate judgements – 25
 • Number of confirmed judgements – 20

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 6,5% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,3%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 487 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 264 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 161 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 53,7% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 96,1% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 21,5 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 346 – 354. mieste. Za kvalitu získal 12,25 z 15 možných bodov, za efektivitu 9,25 z 25.

Published judgements

 1. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Judgement was issued on

 2. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Iná povaha rozhodnutia
  Judgement was issued on

 3. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Judgement was issued on

 4. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Judgement was issued on

 5. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Judgement was issued on

 6. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Iná povaha rozhodnutia
  Judgement was issued on

 7. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Judgement was issued on

 8. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Iná povaha rozhodnutia
  Judgement was issued on

 9. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Judgement was issued on

 10. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Iná povaha rozhodnutia
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, č.:2020/16315:20-E1320 zo dňa… Hearing will be held on

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, č.:1SprI/163/2020 zo dňa… Hearing will be held on

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, č.:PPZ-HCP-BA6-2020/034389-006… Hearing will be held on

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, č.:KaBA/21033/2020… Hearing will be held on

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, č.:1761779/2015 zo dňa… Hearing will be held on

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, č.:4029/2020-640 zo dňa… Hearing will be held on

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, č.:2397-P/2020 zo dňa… Hearing will be held on

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, č.:OU-BA-OOP-2018/041530 zo dňa… Hearing will be held on

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, č.:100205880/2018 zo dňa… Hearing will be held on

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, č.:PPZ-KA1-48-007/2018-PK zo… Hearing will be held on

More hearings

Past hearings

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, č.:102406630/2018 zo dňa… Hearing was held on

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, č.:102406286/2018 zo dňa… Hearing was held on

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, č.:7738/2016 - 9.2, č.… Hearing was held on

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, č.:101517115/2018 zo dňa… Hearing was held on

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, č.:SPSČ-PO3-2021/000292-008 zo… Hearing was held on

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, č.:OU-BA-OOP1-2019/083856 zo… Hearing was held on

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, o sprístupnenie informácie Hearing was held on

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, č.:OU-SC-PLO-2019/002927 zo dňa… Hearing was held on

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, č.:6692-9000/2018 zo dňa… Hearing was held on

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, č.: DK 6/2011-216 zo dňa… Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.