Mgr. Jana Kosorínová

 1. Active judge at the court Okresný súd Levice, we register 4,604 hearings and 3,225 judgements.
 1. The judge has been nominated to function for more than 24 years, 4 - ročný mandát.

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2017

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Family Agenda. The judge mostly issued judgements in Family Agenda.

The judge worked 1506 days in the period and was assigned on average 117 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2017, the judge received in total 19.5 from 40 possible points and ranked on 411 – 435. place of 651 evaluated judges.

 • Quality – 6 out of 15 points
 • Effectivity – 13.5 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 62.4% of cases. The average in the same agenda is 67.8%.

 • Number of Appellate Decisions – 133
 • Number of Affirmed Decisions – 83

An appeal against the judge's judgements is filed in 5.5% of cases. The average in the same agenda is 7.9%.

Of the total number of the judge's judgements 2.1% is changed or reversed. The average in the same agenda is 2.5%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 239.2 days. The average at the end of 2017 was 340.8 days.

The judge had 194 unresolved cases at the end of 2017. The average was 192.7 cases.

The judge had 67 restant cases at the end of 2017. The average was 111.7. This represents 34.5% of the judge's unresolved cases. Average was 54.1%.

In 2017, the judge was able to resolve 100.3% of assigned cases. Average was 141.8%.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Family Agenda. The judge mostly issued judgements in Family Agenda.

The judge worked 1090 days in the period and was assigned on average 86 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 20 from 40 possible points and ranked on 444 – 466. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 6 out of 15 points
 • Effectivity – 14 out of 25 points

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 60.6% of cases. The average in the same agenda is 67.3%.

 • Number of Appellate Decisions – 109
 • Number of Affirmed Decisions – 66

An appeal against the judge's judgements is filed in 6% of cases. The average in the same agenda is 7.6%.

Of the total number of the judge's judgements 2.4% is changed or reversed. The average in the same agenda is 2.5%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 242 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 152 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 55 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 36.2% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 88.1% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä agenda Starostlivosti o maloletých. Sudca rozhodoval najmä v agende Starostlivosti o maloletých.

The judge in this period worked 652 days and on average was assigned 205 cases in 10 days in main agendas.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 57,6% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 65,5%.

 • Number of appellate judgements – 85
 • Number of confirmed judgements – 49

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 6,8% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 7,2%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,9%, pričom priemer v rovnakej agende je 2,5%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 170 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 218 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 85 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 38,1% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 110,9% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 22,25 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 299 – 317. mieste. Za kvalitu získal 6,25 z 15 možných bodov, za efektivitu 16 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – Od 1.7.2013 bola vymenovaná za podpredsedníčku OS. Dodatkom č.8/2013 v súvislosti s vymenovaním do tejto funkcie jej bol znížený nápad v agende P. Zastupuje predsedu súdu v čase jeho neprítomnosti v rozsahu jeho práv a povinností, vykonáva činnosť v súlade s citovaným Dodatkom pod pism. b – f.
 • 2013 – Nevykazujeme účasť.
 • 2012 – Sudca sa zúčastnil na vzdelávacích aktivitách 2x
 • 2012 – Nebol dôvod na zníženie nápadu.
 • 2011 – Nemá znížený nápad; 2012 – Nebol dôvod na zníženie nápadu.; 2013 – Od 1.7.2013 bola vymenovaná za podpredsedníčku OS. Dodatkom č.8/2013 v súvislosti s vymenovaním do tejto funkcie jej bol znížený nápad v agende P. Zastupuje predsedu súdu v čase jeho neprítomnosti v rozsahu jeho práv a povinností, vykonáva činnosť v súlade s citovaným Dodatkom pod pism. b – f.
 • 2011 – Nemá znížený nápad
 • 2011 – 0 dní; 2012 – Sudca sa zúčastnil na vzdelávacích aktivitách 2x; 2013 – Nevykazujeme účasť.
 • 2011 – 0 dní

Published judgements

 1. Rozsudok – Schválenie právneho úkonu
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Uznesenie – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie súdneho dohľadu Hearing will be held on

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, úprava práv a povinností… Hearing will be held on

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, o rozvod manželstva a úprava… Hearing will be held on

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva Hearing will be held on

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, o rozvod manželstva a úpravu… Hearing will be held on

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, úprava výkonu rodičovských… Hearing will be held on

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, zapretie otcovstva Hearing will be held on

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva Hearing will be held on

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, úprava práv a povinností… Hearing will be held on

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, zverenie do NOS - NO Hearing will be held on

More hearings

Past hearings

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, obmedzenie spôsobilosti na… Hearing was held on

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod + úprava práv a… Hearing was held on

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, schválenie právneho úkonu za… Hearing was held on

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, o úpravu rodičovských práv a… Hearing was held on

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, výchovné opatrenie Hearing was held on

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie NOS Hearing was held on

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, zvýšenie výživného Hearing was held on

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, zmena úpravy práv a… Hearing was held on

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, úprava práv a povinností Hearing was held on

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, obmedzenie spôsobilosti na… Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.