JUDr. Zlata Mrázová

 1. Active judge at the court Okresný súd Bratislava II, in the meantime we register no hearings and no judgements.
 1. The judge has been nominated to function for more than 23 years, bez časového obmedzenia funkcie.

Indicators for 2017

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 2
 • Delays prior to case assignment – 1

The judge was mostly assigned to Civil agenda. The judge mostly issued judgements in Civil agenda.

The judge worked 932 days in the period and was assigned on average 16 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 13 from 40 possible points and ranked on 668 – 676. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 7.5 out of 15 points
 • Effectivity – 5.5 out of 25 points

Chart Comparison

The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 64.7% of cases. The average in the same agenda is 67.1%.

 • Number of Appellate Decisions – 119
 • Number of Affirmed Decisions – 77

An appeal against the judge's judgements is filed in 8.2% of cases. The average in the same agenda is 9.3%.

Of the total number of the judge's judgements 2.9% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 692 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 432 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 179 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 41.4% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 81.4% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 2 and delays prior to case assignment 1.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

The judge in this period worked 620 days and on average was assigned 144 cases in 10 days in main agendas.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 61,7% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Number of appellate judgements – 81
 • Number of confirmed judgements – 50

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 9,3% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3,6%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 300 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 327 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 223 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 54,1% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 110,9% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 17,5 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 545 – 555. mieste. Za kvalitu získal 7,25 z 15 možných bodov, za efektivitu 10,25 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2012 – Sudca sa nezúčastnil žiadnej vzdelávacej aktivity.
 • 2012 – Sudca nemal znížený nápad.
 • 2011 – sudca sa nezúčastnil žiadnych vzdelávacích aktivít; 2012 – Sudca sa nezúčastnil žiadnej vzdelávacej aktivity.
 • 2011 – sudca sa nezúčastnil žiadnych vzdelávacích aktivít
 • 2011 – sudca nemá znížený nápad; 2012 – Sudca nemal znížený nápad.
 • 2011 – sudca nemá znížený nápad

Published judgements

We do not register any published judgements for the judge yet.

Upcoming hearings

We do not register any upcoming hearings for the judge yet.

Past hearings

We do not register any past hearings for the judge yet.

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.