Results

 1. OSKE2 35Cb/180/2010 Public judicial proceeding was closed on

  Registering no hearings and 1 judgement.
  Court – Okresný súd Košice II
  Judge – JUDr. František Čisovský
 2. OSKE2 35Cb/243/2010 Public judicial proceeding was closed on

  Registering no hearings and 1 judgement.
  Court – Okresný súd Košice II
  Judge – JUDr. František Čisovský
 3. OSKE2 35Cb/114/2011 Public judicial proceeding was closed on

  Registering no hearings and 1 judgement.
  Court – Okresný súd Košice II
  Judge – JUDr. František Čisovský
 4. OSKE2 35Cb/79/2012 – KSKE 3Cob/205/2012
  Obchodné právo – Obchodné záväzkové vzťahy
  Public judicial proceeding lasted since until

 5. OSKE2 35Cb/16/2011 Public judicial proceeding was closed on

  Registering no hearings and 1 judgement.
  Court – Okresný súd Košice II
  Judge – JUDr. František Čisovský
 6. OSKE2 35Cb/63/2011 Public judicial proceeding was closed on

  Registering no hearings and 1 judgement.
  Court – Okresný súd Košice II
  Judge – JUDr. František Čisovský
 7. OSKE2 35Cb/111/2015
  Obchodné právo – Zmluva o dielo
  Public judicial proceeding lasts since

  Registering 1 hearing and 1 judgement.
  Court – Okresný súd Košice II
  Judge – JUDr. František Čisovský
 8. OSKE2 35Cb/97/2015
  Obchodné právo – Zmluva o dielo
  Public judicial proceeding lasts since

  Registering 1 hearing and 1 judgement.
  Court – Okresný súd Košice II
  Judge – JUDr. František Čisovský
 9. OSKE2 35Cb/116/2015
  Obchodné právo – Obchodné záväzkové vzťahy
  Public judicial proceeding lasts since

  Registering 1 hearing and 1 judgement.
  Court – Okresný súd Košice II
  Judge – JUDr. František Čisovský
 10. OSKE2 35Cb/56/2015
  Obchodné právo – Obchodné záväzkové vzťahy
  Public judicial proceeding was closed on

  Registering no hearings and 1 judgement.
  Court – Okresný súd Košice II
  Judge – JUDr. František Čisovský
 11. OSKE2 35Cb/14/2015
  Obchodné právo – Obchodné záväzkové vzťahy
  Public judicial proceeding was closed on

  Registering no hearings and 1 judgement.
  Court – Okresný súd Košice II
  Judge – JUDr. František Čisovský
 12. OSKE2 35Cb/113/2015
  Obchodné právo – Obchodné záväzkové vzťahy
  Public judicial proceeding lasts since

  Registering 1 hearing and 1 judgement.
  Court – Okresný súd Košice II
  Judge – JUDr. František Čisovský
 13. OSKE2 35Cb/68/2015
  Obchodné právo – Obchodné záväzkové vzťahy
  Public judicial proceeding lasts since

  Registering 1 hearing and 1 judgement.
  Court – Okresný súd Košice II
  Judge – JUDr. František Čisovský
 14. OSKE2 39Er/3544/2013
  Rodinné právo – Ostatné
  Public judicial proceeding was closed on

  Registering no hearings and 1 judgement.
  Court – Okresný súd Košice II
  Judge – JUDr. František Čisovský
 15. OSKE2 35Cb/45/2015
  Obchodné právo – Obchodné záväzkové vzťahy
  Public judicial proceeding was closed on

  Registering no hearings and 1 judgement.
  Court – Okresný súd Košice II
  Judge – JUDr. František Čisovský
 16. OSKE2 35Cb/179/2013
  Obchodné právo – Obchodné záväzkové vzťahy
  Public judicial proceeding lasts since

  Registering 1 hearing and 1 judgement.
  Court – Okresný súd Košice II
  Judge – JUDr. František Čisovský
 17. OSKE2 35Cb/172/2013 – KSKE 3Cob/52/2014
  Obchodné právo – Obchodné záväzkové vzťahy
  Public judicial proceeding lasts since

 18. OSKE2 35Cb/77/2013
  Obchodné právo – Obchodné záväzkové vzťahy
  Public judicial proceeding lasts since

  Registering 2 hearings and 1 judgement.
  Court – Okresný súd Košice II
  Judge – JUDr. František Čisovský
 19. OSKE2 35Cb/183/2013
  Obchodné právo – Kúpna zmluva
  Public judicial proceeding lasts since

  Registering 1 hearing and 1 judgement.
  Court – Okresný súd Košice II
  Judge – JUDr. František Čisovský
 20. KSKE 3CoE/41/2012 – OSKE2 35Er/1805/2010
  Občianske právo – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Public judicial proceeding lasted since until

1 – 20 of total 7,846 results (259 ms)