O projekte

Dobré fungovanie súdneho systému má zásadný vplyv na kvalitu verejného života a demokracie. Fungujúce a dôveryhodné súdnictvo je predpokladom pre dobré podnikateľské ale aj bežné občianske prostredie na život. Slováci so stavom súdnictva nie sú spokojní. Podľa Eurobarometra z roku 2018 menej ako 30% Slovákov vníma súdy ako nezávislé.

O činnosti súdov a sudcov sa môžeme v posledných rokoch dozvedať viac informácií, no obmedzenia k prístupu k ďalším informáciám o ich činnosti stále pretrvávajú.

Zároveň diskusie o fungovaní a kvalite súdnictva trpia dvoma neduhmi. Po prvé, často sú paušalizujúce („sudcovia sú skorumpovaní“) bez jasného pomenovania vinníkov alebo problémov. Po druhé, množstvo diskusií sa vedie v rámci zbytočne úzkej skupiny odborníkov z právnych profesií. Projekt Otvorené Súdy je príspevkom k zlepšeniu diskusie o slovenskom súdnictve troma spôsobmi:

  1. zlepšuje dostupnosť údajov o činnosti a výkonnosti súdov a sudcov,
  2. tieto dáta prepája a umožňuje porovnávanie,
  3. robí tak adresne – na úrovni jednotlivých sudcov a súdov.

Autormi projektu sú Samuel MolnárPavol Zbell (bývalí členovia výskumnej skupiny PeWe na Fakulte informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave) a Transparency International Slovensko.

Projekt Otvorené Súdy vznikol vďaka podpore sekretariátu Transparency International v Berlíne a projektu Reštart Slovensko organizovaného Centrom pre filantropiu. Aktualizácie portálu boli financované Fondom pre transparentné Slovensko Nadácie Pontis.

Za hosting projektu ďakujeme spoločnosti Websupport.

Za pomoc veľmi pekne ďakujeme aj Pavlovi Nechalovi, Kataríne Batkovej, Chrisovi Wormanovi, Milene Marin a ďalším kolegom.

Ďalšie informácie o projekte nájdete zodpovedané v sekcii Často kladených otázok.