O projekte

Dobré fungovanie súdneho systému má zásadný vplyv na kvalitu verejného života a demokracie. Fungujúce a dôveryhodné súdnictvo je predpokladom pre dobré podnikateľské ale aj bežné občianske prostredie na život. Slováci so stavom súdnictva nie sú spokojní. Podľa Eurobarometra z jesene 2009 len 29% Slovákov dôveruje súdom. Zároveň každá dvanásta domácnosť, ktorá prišla do kontaktu so súdnictvom, zaplatila podľa prieskumu Globálneho barometra korupcie z roku 2013 úplatok.

O činnosti sudcov a súdov pritom veľa nevieme, aj kvôli obmedzeniam v prístupe k informáciám, ktoré sú pri poslancoch alebo vláde miernejšie.

Zároveň diskusie o fungovaní a kvalite súdnictva trpia dvoma neduhmi. Po prvé, často sú paušalizujúce („sudcovia sú skorumpovaní“) bez jasného pomenovania vinníkov alebo problémov. Po druhé, množstvo diskusií sa vedie v rámci zbytočne úzkej skupiny odborníkov z právnych profesií. Projekt Otvorené Súdy je príspevkom k zlepšeniu diskusie o slovenskom súdnictve troma spôsobmi:

  1. zlepšuje dostupnosť údajov o činnosti a výkonnosti súdov a sudcov,
  2. tieto dáta prepája a umožňuje porovnávanie,
  3. robí tak adresne – na úrovni jednotlivých sudcov a súdov.

Autormi projektu sú Samuel MolnárPavol Zbell (členovia výskumnej skupiny PeWe na Fakulte informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave) a Transparency International Slovensko.

Projekt Otvorené Súdy vznikol vďaka podpore sekretariátu Transparency International v Berlíne a projektu Reštart organizovaného Centrom pre filantropiu. Aktualizácie portálu boli financované Fondom pre transparentné Slovensko Nadácie Pontis.

Za hosting projektu ďakujeme spoločnosti Petit Press, prevádzkovateľovi portálu SME.sk.

Za pomoc veľmi pekne ďakujeme aj Pavlovi Nechalovi, Kataríne Batkovej, Chrisovi Wormanovi, Milene Marin a ďalším kolegom.

Ďalšie informácie o projekte nájdete zodpovedané v sekcii Často kladených otázok.