Podmienky používania

Prevádzkovatelia

OtvoreneSudy.sk (ďalej „portál“) sú nezisková investigatívna stránka slúžiaca na monitoring a analýzu informácií o súdnictve. Prevádzkovateľom portálu je nezisková organizácia Transparency International Slovensko (ďalej „prevádzkovatelia“), Samuel Molnár a Pavol Zbell. Projekt Otvorené Súdy vznikol vďaka podpore sekretariátu Transparency International v Berlíne a projektu Reštart Slovensko organizovaného Centrom pre filantropiu.

Základné pravidlá

Portál umožňuje vyhľadávať, čítať a preberať zverejnené informácie o súdoch, sudcoch, súdnych pojednávaniach a rozhodnutiach. Výhodou registrácie je možnosť odoberať upozornenia o nových dátach podľa zvolených filtrov vyhľadávania.

Registrovaný používateľ je pri registrácii povinný uviesť e-mail, na ktorom ho môžu prevádzkovatelia v prípade potreby kontaktovať. Prevádzkovatelia sa zaväzujú, že budú používateľa na registračnom e-maili kontaktovať iba v prípade potreby a nebudú mu zasielať nevyžiadanú poštu.

Zdroje dát

Portál zobrazuje súdne informácie na základe dát získaných z verejne dostupných zdrojov. Predovšetkým ide o nasledovné zdroje:

Dáta sú získavané automatickým sťahovaním z verejne dostupných internetových stránok v podobe, v akej boli pôvodne zverejnené alebo poskytnuté inštitúciami. Vo väčšine prípadov sú priamo odkazované na pôvodný zdroj. V prípadoch zjavných chýb boli dáta upravované a normalizované.

Vyhlásenie

Prevádzkovatelia nepreberajú právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Používateľ berie na vedomie skutočnosť, že zverejnené dáta môžu obsahovať chyby spôsobené spracovaním veľkého množstva údajov ako aj chyby spôsobené pri tvorbe pôvodných dát. Voči prevádzkovateľom nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou. Prevádzkovatelia môžu robiť na portáli funkčné a obsahové zmeny, ako napr. pridávanie alebo odoberanie dátových zdrojov, bez upozornenia používateľov a podľa vlastného uváženia.