Najvyšší Správny súd Župné nám. 13, 814 90 Bratislava

At the court there are 21 judges working.

For the court in the meantime we register no hearings and no judgements.

Adresa

Najvyšší Správny súd
Župné nám. 13
814 90 Bratislava
Slovenská republika

Podateľňa

Poznámka:
E-mail pre podania podpísané zaručeným elektronickým podpisom Informácie pre podania podpísané zaručeným elektronickým podpisom NAJVYŠŠÍ SPRÁVNY SÚD SLOVENSKEJ REPUBLIKY Župné námestie č. 13 P.O.BOX 81290 814 90 BRATISLAVA
Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Pavol Naď.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Kristína Babiaková

sudkyňa

0

0

JUDr. Katarína Benczová

sudkyňa

0

0

JUDr. Elena Berthotyová

sudkyňa

0

0

JUDr. Katarína Cangárová

sudkyňa

0

0

JUDr. Marián Fečík

sudca

0

0

JUDr. Anita Filová

sudkyňa

0

0

JUDr. Jana Hatalová

sudkyňa

0

0

JUDr. Zuzana Mališová

sudkyňa

0

0

JUDr. Jana Martinčeková

sudkyňa

0

0

JUDr. Michal Matulník

sudca

0

0

JUDr. Pavol Naď

predseda

0

0

Mgr. Michal Novotný

sudca

0

0

JUDr. Peter Potásch

sudca

0

0

JUDr. PhD. Petra Príbelská

sudkyňa

0

0

JUDr. Zdenka Reisenauerová

sudkyňa

0

0

JUDr. Zuzana Šabová

sudkyňa

0

0

JUDr. Viola Takáčová

sudkyňa

0

0

JUDr. Marián Trenčan

sudca

0

0

JUDr. Juraj Vačok

sudca

0

0

JUDr. Monika Valašíková

sudkyňa

0

0

JUDr. Juraj Vališ

sudca

0

0

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Kristína Babiaková

sudkyňa

0

0

JUDr. Katarína Benczová

sudkyňa

0

0

JUDr. Elena Berthotyová

sudkyňa

0

0

JUDr. Katarína Cangárová

sudkyňa

0

0

JUDr. Marián Fečík

sudca

0

0

JUDr. Anita Filová

sudkyňa

0

0

JUDr. Jana Hatalová

sudkyňa

0

0

JUDr. Zuzana Mališová

sudkyňa

0

0

JUDr. Jana Martinčeková

sudkyňa

0

0

JUDr. Michal Matulník

sudca

0

0

JUDr. Pavol Naď

predseda

0

0

Mgr. Michal Novotný

sudca

0

0

JUDr. Peter Potásch

sudca

0

0

JUDr. PhD. Petra Príbelská

sudkyňa

0

0

JUDr. Zdenka Reisenauerová

sudkyňa

0

0

JUDr. Zuzana Šabová

sudkyňa

0

0

JUDr. Viola Takáčová

sudkyňa

0

0

JUDr. Marián Trenčan

sudca

0

0

JUDr. Juraj Vačok

sudca

0

0

JUDr. Monika Valašíková

sudkyňa

0

0

JUDr. Juraj Vališ

sudca

0

0

Vynesené rozhodnutia

Pre súd zatiaľ neevidujeme žiadne vynesené súdne rozhodnutia.

Ohlásené pojednávania

Pre súd zatiaľ neevidujeme žiadne ohlásené súdne pojednávania.

Information regarding the court were obtained from the original document, which was most recently updated on .