JUDr. Ján Poprocký

 1. Active judge at the court Okresný súd Košice I, we register 3,702 hearings and 980 judgements.

Indicators for 2017

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 1
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Criminal agenda. The judge mostly issued judgements in translation missing: en.judges.indicators_2015.basic.decided_agenda.trestná.

The judge worked 1199 days in the period and was assigned on average 78 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2017, the judge received in total 19 from 40 possible points and ranked on 436 – 463. place of 651 evaluated judges.

 • Quality – 4.5 out of 15 points
 • Effectivity – 14.5 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 59.4% of cases. The average in the same agenda is 66%.

 • Number of Appellate Decisions – 133
 • Number of Affirmed Decisions – 79

An appeal against the judge's judgements is filed in 9.8% of cases. The average in the same agenda is 8.7%.

Of the total number of the judge's judgements 4% is changed or reversed. The average in the same agenda is 2.9%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 143.9 days. The average at the end of 2017 was 340.8 days.

The judge had 54 unresolved cases at the end of 2017. The average was 192.7 cases.

The judge had 27 restant cases at the end of 2017. The average was 111.7. This represents 50% of the judge's unresolved cases. Average was 54.1%.

In 2017, the judge was able to resolve 112.3% of assigned cases. Average was 141.8%.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Criminal agenda. The judge mostly issued judgements in Criminal agenda.

The judge worked 857 days in the period and was assigned on average 63 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 20.5 from 40 possible points and ranked on 417 – 443. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 4.5 out of 15 points
 • Effectivity – 16 out of 25 points

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 58.2% of cases. The average in the same agenda is 63.8%.

 • Number of Appellate Decisions – 98
 • Number of Affirmed Decisions – 57

An appeal against the judge's judgements is filed in 9.3% of cases. The average in the same agenda is 8.1%.

Of the total number of the judge's judgements 3.9% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 164 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 70 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 36 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 51.4% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 103.3% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

The judge in this period worked 493 days and on average was assigned 93 cases in 10 days in main agendas.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 52,1% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 52,3%.

 • Number of appellate judgements – 48
 • Number of confirmed judgements – 25

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 11,6% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,4%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 5,6%, pričom priemer v rovnakej agende je 4%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 170 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 72 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 56 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 70,9% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 134,8% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 22,75 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 269 – 285. mieste. Za kvalitu získal 6,5 z 15 možných bodov, za efektivitu 16,25 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2011 – Práceneschopnosť sudcu od: 6.9.2011 do 31.1.2012
 • 2011 – Práceneschopnosť sudcu od: 6.9.2011 do 31.1.2012

Published judgements

 1. Rozsudok – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Rozsudok – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Trestný rozkaz – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Rozsudok – Hospodárske trestné činy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Uznesenie – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Rozsudok – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Trestný rozkaz – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

 1. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, 4Pv 505/14 - § 172… Hearing will be held on

  Court – Okresný súd Košice I
  Judge – JUDr. Ján Poprocký
  Defendant – M. U.
 2. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, 3Pv 165/2017- § 237… Hearing will be held on

  Court – Okresný súd Košice I
  Judge – JUDr. Ján Poprocký
  Defendant – K. P.
 3. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, 1Kv 28/2014 - § 277… Hearing will be held on

  Court – Okresný súd Košice I
  Judge – JUDr. Ján Poprocký
  Defendant – V. A.
 4. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, VII/1 Gv 73/13/1000 -… Hearing will be held on

  Court – Okresný súd Košice I
  Judge – JUDr. Ján Poprocký
  Defendant – X. U.
 5. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, 2 Pv 46/2021 - § 156… Hearing will be held on

  Court – Okresný súd Košice I
  Judge – JUDr. Ján Poprocký
  Defendant – T. E.
 6. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, 2Pv 251/09 - § 213… Hearing will be held on

  Court – Okresný súd Košice I
  Judge – JUDr. Ján Poprocký
  Defendant – L. Q.
 7. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, 1Kv 54/2021- § 145… Hearing will be held on

  Court – Okresný súd Košice I
  Judge – JUDr. Ján Poprocký
  Defendant – T. X.
 8. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, 1Pv 4/2016 - § 225… Hearing will be held on

  Court – Okresný súd Košice I
  Judge – JUDr. Ján Poprocký
  Defendant – G. D.
 9. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, 2Pv 155/2021 - § 188… Hearing will be held on

  Court – Okresný súd Košice I
  Judge – JUDr. Ján Poprocký
  Defendant – Y. B.
 10. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, 1 Pv 322/2020 - § 157… Hearing will be held on

  Court – Okresný súd Košice I
  Judge – JUDr. Ján Poprocký
  Defendant – V. Z.
More hearings

Past hearings

 1. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, 4Pv 166/2021 - § 207… Hearing was held on

  Court – Okresný súd Košice I
  Judge – JUDr. Ján Poprocký
  Defendant – D. K.
 2. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, 1Kv 20/2022 - § 145… Hearing was held on

  Court – Okresný súd Košice I
  Judge – JUDr. Ján Poprocký
  Defendant – Z. X.
 3. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, 4Pv 12/2015 - § 221… Hearing was held on

  Court – Okresný súd Košice I
  Judge – JUDr. Ján Poprocký
  Defendant – S. H.
 4. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, 3Pv 303/16 - § 346… Hearing was held on

  Court – Okresný súd Košice I
  Judge – JUDr. Ján Poprocký
  Defendant – N. X.
 5. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, uloženie ochranného… Hearing was held on

  Court – Okresný súd Košice I
  Judge – JUDr. Ján Poprocký
  Defendant – R. K.
 6. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, 1Kv 28/2014 - § 277… Hearing was held on

  Court – Okresný súd Košice I
  Judge – JUDr. Ján Poprocký
  Defendant – U. R.
 7. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, prepustenie z… Hearing was held on

  Court – Okresný súd Košice I
  Judge – JUDr. Ján Poprocký
  Defendant – X. T.
 8. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, podmienečné prepustenie Hearing was held on

  Court – Okresný súd Košice I
  Judge – JUDr. Ján Poprocký
  Defendant – O. V.
 9. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, 1Kv 49/2009 - § 250a… Hearing was held on

  Court – Okresný súd Košice I
  Judge – JUDr. Ján Poprocký
  Defendant – W. S.
 10. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, 3T/114/2020 - ukončenie… Hearing was held on

  Court – Okresný súd Košice I
  Judge – JUDr. Ján Poprocký
  Defendant – G. O.
More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.