JUDr. Gertrúda Rennerová

 1. Active judge at the court Okresný súd Levice, we register 2,620 hearings and 2,891 judgements.

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2017

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 2
 • Delays prior to case assignment – 1

The judge was mostly assigned to Civil agenda. The judge mostly issued judgements in Civil agenda.

The judge worked 1482 days in the period and was assigned on average 34 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2017, the judge received in total 27 from 40 possible points and ranked on 81 – 98. place of 651 evaluated judges.

 • Quality – 9 out of 15 points
 • Effectivity – 18 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 70.3% of cases. The average in the same agenda is 68.7%.

 • Number of Appellate Decisions – 263
 • Number of Affirmed Decisions – 185

An appeal against the judge's judgements is filed in 7% of cases. The average in the same agenda is 10.1%.

Of the total number of the judge's judgements 2.1% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3.1%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 194.2 days. The average at the end of 2017 was 340.8 days.

The judge had 133 unresolved cases at the end of 2017. The average was 192.7 cases.

The judge had 86 restant cases at the end of 2017. The average was 111.7. This represents 64.7% of the judge's unresolved cases. Average was 54.1%.

In 2017, the judge was able to resolve 210.1% of assigned cases. Average was 141.8%.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 2
 • Delays prior to case assignment – 1

The judge was mostly assigned to Civil agenda. The judge mostly issued judgements in Civil agenda.

The judge worked 1068 days in the period and was assigned on average 38 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 20 from 40 possible points and ranked on 444 – 466. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 6 out of 15 points
 • Effectivity – 14 out of 25 points

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 61.4% of cases. The average in the same agenda is 67.1%.

 • Number of Appellate Decisions – 176
 • Number of Affirmed Decisions – 108

An appeal against the judge's judgements is filed in 6.3% of cases. The average in the same agenda is 9.3%.

Of the total number of the judge's judgements 2.4% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 259 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 764 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 279 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 36.5% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 99% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 2 and delays prior to case assignment 1.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

The judge in this period worked 637 days and on average was assigned 248 cases in 10 days in main agendas.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 55,7% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Number of appellate judgements – 97
 • Number of confirmed judgements – 54

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 6,9% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 381 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 409 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 234 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 54,3% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 94,2% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 15,25 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 621 – 630. mieste. Za kvalitu získal 7 z 15 možných bodov, za efektivitu 8,25 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – Sudkyňa sa zúčastnila na vzdelávacích aktivitách 2x.
 • 2013 – Sudkyňa nemala znížený nápad.
 • 2012 – Účasť sudcu na vzdelávacích aktivitách 4x
 • 2012 – Nebol dôvod na zníženie nápadu
 • 2011 – Nemá znížený nápad; 2012 – Nebol dôvod na zníženie nápadu; 2013 – Sudkyňa nemala znížený nápad.
 • 2011 – Nemá znížený nápad
 • 2011 – 2 dni; 2012 – Účasť sudcu na vzdelávacích aktivitách 4x; 2013 – Sudkyňa sa zúčastnila na vzdelávacích aktivitách 2x.
 • 2011 – 2 dni

Published judgements

 1. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Opravné uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Uznesenie – Zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

We do not register any upcoming hearings for the judge yet.

Past hearings

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 100,- € s prísl. Hearing was held on

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 35,81 € s prísl. Hearing was held on

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 90.000,- Eur s… Hearing was held on

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 5.334 € s prísl. Hearing was held on

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 25.160,14 € s… Hearing was held on

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 293,26 € s prísl. Hearing was held on

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, Žaloba o zaplatenie 374,83 EUR… Hearing was held on

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 84 EUR s… Hearing was held on

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o zaplatenie 9.269,45… Hearing was held on

 10. Vyhlásenie rozsudku, Žaloba na zaplatenie 500.-€ s… Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.