JUDr. Martin Smolko

 1. Active judge at the court Okresný súd Trnava, we register 2,449 hearings and 5,319 judgements.
 1. The judge has been nominated to function for about 18 years.

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2017

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Commercial agenda. The judge mostly issued judgements in Commercial agenda.

The judge worked 1379 days in the period and was assigned on average 94 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2017, the judge received in total 18 from 40 possible points and ranked on 478 – 505. place of 651 evaluated judges.

 • Quality – 3 out of 15 points
 • Effectivity – 15 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 54% of cases. The average in the same agenda is 66.5%.

 • Number of Appellate Decisions – 87
 • Number of Affirmed Decisions – 47

An appeal against the judge's judgements is filed in 4.4% of cases. The average in the same agenda is 8.5%.

Of the total number of the judge's judgements 2% is changed or reversed. The average in the same agenda is 2.8%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 254.7 days. The average at the end of 2017 was 340.8 days.

The judge had 254 unresolved cases at the end of 2017. The average was 192.7 cases.

The judge had 106 restant cases at the end of 2017. The average was 111.7. This represents 41.7% of the judge's unresolved cases. Average was 54.1%.

In 2017, the judge was able to resolve 136.3% of assigned cases. Average was 141.8%.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Commercial agenda. The judge mostly issued judgements in Commercial agenda.

The judge worked 965 days in the period and was assigned on average 72 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 17 from 40 possible points and ranked on 557 – 575. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 4.5 out of 15 points
 • Effectivity – 12.5 out of 25 points

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 56.5% of cases. The average in the same agenda is 64.9%.

 • Number of Appellate Decisions – 62
 • Number of Affirmed Decisions – 35

An appeal against the judge's judgements is filed in 5.3% of cases. The average in the same agenda is 8.8%.

Of the total number of the judge's judgements 2.3% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 290 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 433 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 88 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 20.3% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 76.8% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Obchodná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Obchodnej agende.

The judge in this period worked 545 days and on average was assigned 86 cases in 10 days in main agendas.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 46,2% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 63,7%.

 • Number of appellate judgements – 26
 • Number of confirmed judgements – 12

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 5,8% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 9,7%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3,1%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,4%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 174 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 72 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 50 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 54,9% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 104,9% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 21 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 370 – 384. mieste. Za kvalitu získal 5,25 z 15 možných bodov, za efektivitu 15,75 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – 4.–5.2.2013 – 2 dni – Zmenkové a šekové právo, práva vyplývajúce z vystavenia zmenky, šeku –poslucháč 15.–16.4.2013 – 2 dni –Európsky platobný rozkaz, eur. konanie s nízkou hodnotou sporu a ďalšie predpisy EÚ – poslucháč 5.–7.6.2013 – 3 dni – Celokrajové školenie sudcov z obvodu KS v TT – poslucháč 30.9.–1.10.2013 – 2 dni – Konkurzné právo, cezhraničné konkurzy, reštrukturalizácia – poslucháč
 • 2012 – 16.–17.1. 2 dni Spotrebiteľské zmluvy v praxi poslucháč 13.–14.3. 2 dni Profesionálna etika sudcu a prokurátora poslucháč 23.–24.4. 2 dni Konkurzné právo poslucháč 23.–25.5. 3 dni Celokrajové školenie sudcov z obvodu KS v TT poslucháč 10.–11.9. 2 dni Konkurzné právo, cezhraničné konkurzy, reštrukturalizácia poslucháč 26.–27.11. 2 dni Obchodné spoločnosti a družstvá v najnovšej judikatúre NS ČR a NS SR poslucháč 10.–11.12. 2 dni Systém prameňov práva EÚ, ich vyhľadávanie a aplikačné vlastnosti (metodologické minimum) poslucháč
 • 2011 – Do 1.5.2011 zastavený nápad všetkých agend a spisy prerozdelené z dôvodu dočasného pridelenia na výkon funkcie sudcu na KS v Trnave.
 • 2011 – Do 1.5.2011 zastavený nápad všetkých agend a spisy prerozdelené z dôvodu dočasného pridelenia na výkon funkcie sudcu na KS v Trnave.
 • 2011 – 27.–28.6. – 2 dni – Prehľad aktuálnej judikatúry v oblasti obchodn.práva – poslucháč, 14.–15.12. – 2 dni – Obchodné spoločnosti a družstvá v aktuálnej judikatúre NS ČR a NS SR v rámci EÚ –poslucháč, 25.–27.5. – 3 dní– Celokrajové školenie sudcov obvodu KS v TT – poslucháč ; 2012 – 16.–17.1. 2 dni Spotrebiteľské zmluvy v praxi poslucháč 13.–14.3. 2 dni Profesionálna etika sudcu a prokurátora poslucháč 23.–24.4. 2 dni Konkurzné právo poslucháč 23.–25.5. 3 dni Celokrajové školenie sudcov z obvodu KS v TT poslucháč 10.–11.9. 2 dni Konkurzné právo, cezhraničné konkurzy, reštrukturalizácia poslucháč 26.–27.11. 2 dni Obchodné spoločnosti a družstvá v najnovšej judikatúre NS ČR a NS SR poslucháč 10.–11.12. 2 dni Systém prameňov práva EÚ, ich vyhľadávanie a aplikačné vlastnosti (metodologické minimum) poslucháč ; 2013 – 4.–5.2.2013 – 2 dni – Zmenkové a šekové právo, práva vyplývajúce z vystavenia zmenky, šeku –poslucháč 15.–16.4.2013 – 2 dni –Európsky platobný rozkaz, eur. konanie s nízkou hodnotou sporu a ďalšie predpisy EÚ – poslucháč 5.–7.6.2013 – 3 dni – Celokrajové školenie sudcov z obvodu KS v TT – poslucháč 30.9.–1.10.2013 – 2 dni – Konkurzné právo, cezhraničné konkurzy, reštrukturalizácia – poslucháč
 • 2011 – 27.–28.6. – 2 dni – Prehľad aktuálnej judikatúry v oblasti obchodn.práva – poslucháč, 14.–15.12. – 2 dni – Obchodné spoločnosti a družstvá v aktuálnej judikatúre NS ČR a NS SR v rámci EÚ –poslucháč, 25.–27.5. – 3 dní– Celokrajové školenie sudcov obvodu KS v TT – poslucháč

Published judgements

 1. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, vydanie PR o zaplatenie… Hearing will be held on

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, vydanie PR o zaplatenie… Hearing will be held on

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, vydanie PR o zaplatenie… Hearing will be held on

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, vydanie PR o zaplatenie… Hearing will be held on

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, vydanie PR o zaplatenie 1 469… Hearing will be held on

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie neúčinnosti právneho… Hearing will be held on

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, vydanie PR o zaplatenie… Hearing will be held on

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, vydanie PR o zaplatenie 1… Hearing will be held on

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie oddlženia pre… Hearing will be held on

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, vydanie PR o zaplatenie 13… Hearing will be held on

More hearings

Past hearings

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, vydanie PR o zaplatenie 178… Hearing was held on

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, vydanie PR o zaplatenie 14… Hearing was held on

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, vydanie PR o zaplatenie 203,53… Hearing was held on

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 14 706,64 EUR Hearing was held on

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, vydanie PR o zaplatenie… Hearing was held on

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, vydanie PR o zaplatenie… Hearing was held on

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie práv. dôvodu… Hearing was held on

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie právneho dôvodu… Hearing was held on

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, vydanie PR o zaplatenie 1 469… Hearing was held on

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, vydanie PR o zaplatenie… Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.