JUDr. Vincent Svoboda

 1. Active judge at the court Okresný súd Michalovce, we register 1,799 hearings and 3,412 judgements.

Close persons acknowledged in property declarations in years 2014, 2013, 2012, and 2011.

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2014:

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2013:

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2012:

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2011:

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2017

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 1
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Commercial agenda. The judge mostly issued judgements in Commercial agenda.

The judge worked 1461 days in the period and was assigned on average 77 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2017, the judge received in total 23 from 40 possible points and ranked on 244 – 268. place of 651 evaluated judges.

 • Quality – 7.5 out of 15 points
 • Effectivity – 15.5 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 69.8% of cases. The average in the same agenda is 66.5%.

 • Number of Appellate Decisions – 126
 • Number of Affirmed Decisions – 88

An appeal against the judge's judgements is filed in 6.6% of cases. The average in the same agenda is 8.5%.

Of the total number of the judge's judgements 2% is changed or reversed. The average in the same agenda is 2.8%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 234.5 days. The average at the end of 2017 was 340.8 days.

The judge had 185 unresolved cases at the end of 2017. The average was 192.7 cases.

The judge had 63 restant cases at the end of 2017. The average was 111.7. This represents 34.1% of the judge's unresolved cases. Average was 54.1%.

In 2017, the judge was able to resolve 136.5% of assigned cases. Average was 141.8%.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 1
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Commercial agenda. The judge mostly issued judgements in Commercial agenda.

The judge worked 1078 days in the period and was assigned on average 53 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 29 from 40 possible points and ranked on 74 – 90. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 10.5 out of 15 points
 • Effectivity – 18.5 out of 25 points

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 76.1% of cases. The average in the same agenda is 64.9%.

 • Number of Appellate Decisions – 88
 • Number of Affirmed Decisions – 67

An appeal against the judge's judgements is filed in 6.9% of cases. The average in the same agenda is 8.8%.

Of the total number of the judge's judgements 1.7% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 197 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 230 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 98 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 42.6% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 115.4% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Obchodná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Obchodnej agende.

The judge in this period worked 640 days and on average was assigned 82 cases in 10 days in main agendas.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 75,8% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 63,7%.

 • Number of appellate judgements – 62
 • Number of confirmed judgements – 47

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 10,2% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 9,7%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,5%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,4%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 234 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 125 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 73 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 41,7% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 114,7% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 26,5 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 110 – 118. mieste. Za kvalitu získal 10 z 15 možných bodov, za efektivitu 16,5 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2012 – 6.12.2012 – odborný seminár sudcov (Krajský súd v Košiciach)
 • 2012 – 6.12.2012 – odborný seminár sudcov (Krajský súd v Košiciach)
 • 2011 – znížený nápad od 11.2.2011 do 31.5.2011 z dôvodu vysokých zostatkov
 • 2011 – znížený nápad od 11.2.2011 do 31.5.2011 z dôvodu vysokých zostatkov

Published judgements

 1. Uznesenie – Ostatné
  Iná povaha rozhodnutia
  Judgement was issued on

 2. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Uznesenie – Ostatné
  Iná povaha rozhodnutia
  Judgement was issued on

 4. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Uznesenie – Ostatné
  Iná povaha rozhodnutia
  Judgement was issued on

 7. Uznesenie – Ostatné
  Iná povaha rozhodnutia
  Judgement was issued on

 8. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Uznesenie – Ostatné
  Iná povaha rozhodnutia
  Judgement was issued on

 10. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

We do not register any upcoming hearings for the judge yet.

Past hearings

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 5736,- Eur s prísl. Hearing was held on

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 806,11 Eur s prísl. Hearing was held on

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 100 000 € s… Hearing was held on

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, úprava výkonu rodičovských… Hearing was held on

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod Hearing was held on

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, o úpravu výkonu rodičovských… Hearing was held on

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 9520 EUR s… Hearing was held on

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, nariadenie ústavnej… Hearing was held on

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie výživného pre… Hearing was held on

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, úprava rodičovských práv a… Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.