Okresný súd Michalovce Nám. Slobody 11, 071 01 Michalovce

At the court there are 29 judges working.

For the court we register 57,931 hearings and 77,604 judgements.

Overall 26th at least fined court out of 54 district courts.

of Slovak Republic for either late or unlawful judgements in years 2010 – 2013 were 23,005€

An average duration of court proceedings according to agendas:

Overall 22nd fastest court of 55 district courts in agenda Občiansko-právne:

 • Average duration for year 2013 is 8.2 months
 • Average duration for year 2012 is 8 months
 • Average duration for year 2011 is 9.4 months
 • Average duration for year 2010 is 10.5 months

Overall 10th fastest court of 55 district courts in agenda Obchodné veci:

 • Average duration for year 2013 is 7.1 months
 • Average duration for year 2012 is 8 months
 • Average duration for year 2011 is 10.2 months
 • Average duration for year 2010 is 8.6 months

Overall 27th fastest court of 55 district courts in agenda Veci starostlivosti o maloletých:

 • Average duration for year 2013 is 5.9 months
 • Average duration for year 2012 is 5.3 months
 • Average duration for year 2011 is 6.1 months
 • Average duration for year 2010 is 6.4 months

Overall 20th fastest court of 55 district courts in agenda Trestné veci:

 • Average duration for year 2013 is 2.8 months
 • Average duration for year 2012 is 3.6 months
 • Average duration for year 2011 is 3.4 months
 • Average duration for year 2010 is 4.3 months

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
PhDr. Anna Pančurová
Tel. číslo:

Adresa

Okresný súd Michalovce
Nám. Slobody 11
071 01 Michalovce
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
streda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 16:00
štvrtok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 13:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 15:00
streda: 8:00 - 16:00
štvrtok: 8:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 13:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Martin Stretavský a podpredseda je JUDr. Agáta Štefaničová.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Matilda Bodnáriková

sudkyňa

321

471

JUDr. Peter Bodo

sudca

815

2 358

Mgr. Magdaléna Chomová

sudkyňa

0

20

JUDr. Magda Chudová

sudkyňa

437

717

JUDr. Jozef Fajčák

sudca

0

0

JUDr. Slavomír Harmóci

sudca

3 162

1 983

JUDr. Mária Hirjaková

sudkyňa

5 057

5 532

JUDr. Ing. Marianna Kertésová

sudkyňa

668

376

JUDr. Marcel Kirnág

sudca

1 088

235

JUDr. Zuzana Slebodniková Levkušová

sudkyňa

3 052

2 568

JUDr. Zuzana Slebodníková Levkušová

sudkyňa

3

1

JUDr. Zuzana Levkušová

sudkyňa

1 105

966

JUDr. PhD. Martin Lopuch

sudca

1 124

1 170

JUDr. Michal Mihalco

sudca

0

0

JUDr. Milan Mitterpák

sudca

3 378

2 199

JUDr. Daniel Petričko

sudca

290

82

Mgr. Daniela Pristášová

sudkyňa

3 016

3 068

JUDr. Jana Smereková

sudkyňa

1 108

2 302

JUDr. PhD. Stanislav Sojka

sudca

1 841

2 065

JUDr. Jozef Soročina

sudca

0

3

JUDr. Martin Stretavský

predseda

1 377

798

JUDr. Vincent Svoboda

sudca

1 799

3 430

JUDr. Jana Uhrínová

sudkyňa

2 247

2 524

JUDr. Stanislav Vojtko

sudca

3 448

2 754

JUDr. Vladimír Červeňák

sudca

3 963

3 170

JUDr. Gabriel Štefanič

sudca

3 078

2 703

Mgr. Agáta Štefaničová

sudkyňa

749

474

JUDr. Agáta Štefaničová

podpredseda

2 605

1 888

JUDr. Zdenko Švárny

sudca

3 948

2 293

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Vladimíra Barkóciová

pravdepodobne VSÚ

0

14

Mgr. Matilda Bodnáriková

sudkyňa

321

471

JUDr. Peter Bodo

sudca

815

2 358

Mgr. Magdaléna Chomová

sudkyňa

0

20

JUDr. Andrej Chuda

sudca

918

939

JUDr. Magda Chudová

sudkyňa

437

717

JUDr. Jozef Fajčák

sudca

0

0

JUDr. Slavomír Harmóci

sudca

3 162

1 983

JUDr. Mária Hirjaková

sudkyňa

5 057

5 532

Mária Holovinová

pravdepodobne VSÚ

0

8

JUDr. Peter Kanárik

pravdepodobne VSÚ

0

603

JUDr. Ing. Marianna Kertésová

sudkyňa

668

376

JUDr. Marcel Kirnág

sudca

1 088

235

JUDr. Marek Kotora

sudca

650

586

Mgr. Veronika Kozáková

pravdepodobne VSÚ

0

669

JUDr. Miroslava Körtvélyová

sudkyňa

54

32

JUDr. Zuzana Slebodniková Levkušová

sudkyňa

3 052

2 568

JUDr. PhD. Martin Lopuch

sudca

1 124

1 170

Bc. Eva Macková

pravdepodobne VSÚ

0

2 246

JUDr. Michal Mihalco

sudca

0

0

Mgr. Vladimíra Mikulová

pravdepodobne VSÚ

0

41

JUDr. Milan Mitterpák

sudca

3 378

2 199

JUDr. Mariana Mochťáková

pravdepodobne VSÚ

0

406

Mgr. Jana Macková Novotná

pravdepodobne VSÚ

0

459

Iveta Penťová

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Daniel Petričko

sudca

290

82

Emília Popovičová

pravdepodobne VSÚ

0

2

Mgr. Daniela Pristášová

sudkyňa

3 016

3 068

JUDr. Andrej Radomský

sudca

1 385

827

JUDr. Igor Ragan

sudca

1 299

1 581

JUDr. Tatiana Sabadošová

sudkyňa

2 463

3 217

JUDr. Jana Smereková

sudkyňa

1 108

2 302

JUDr. PhD. Stanislav Sojka

sudca

1 841

2 065

JUDr. Jozef Soročina

sudca

0

3

JUDr. Martin Stretavský

predseda

1 377

798

JUDr. Vincent Svoboda

sudca

1 799

3 430

JUDr. Jana Uhrínová

sudkyňa

2 247

2 524

JUDr. Stanislav Vojtko

sudca

3 448

2 754

JUDr. Ľuboslav Zoľák

sudca

0

0

JUDr. Vladimír Červeňák

sudca

3 963

3 170

Mgr. Alena Červeňáková

pravdepodobne VSÚ

0

45

JUDr. Ingrid Čižmárová

pravdepodobne VSÚ

0

39

Viera Čorbová

pravdepodobne VSÚ

0

3

JUDr. Gabriel Štefanič

sudca

3 078

2 703

JUDr. Agáta Štefaničová

podpredseda

2 605

1 888

JUDr. Zdenko Švárny

sudca

3 948

2 293

Vynesené rozhodnutia

 1. Trestný rozkaz – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Trestný rozkaz – Hospodárske trestné činy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, o určenie vlastníctva k… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 5699,53 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 2617,01 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, 3.446,74 Eur s príslušenstvom Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie vlastníckeho práva Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba o zrušenie a… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 4467,90 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 696,36 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na vydanie platobného… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 6188,69 € s… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Information regarding the court were obtained from the original document, which was most recently updated on .