Okresný súd Michalovce Nám. Slobody 11, 071 01 Michalovce

At the court there are 29 judges working.

For the court we register 45,151 hearings and 70,611 judgements.

Overall 26th at least fined court out of 54 district courts.

of Slovak Republic for either late or unlawful judgements in years 2010 – 2013 were 23,005€

An average duration of court proceedings according to agendas:

Overall 22nd fastest court of 55 district courts in agenda Občiansko-právne:

 • Average duration for year 2013 is 8.2 months
 • Average duration for year 2012 is 8 months
 • Average duration for year 2011 is 9.4 months
 • Average duration for year 2010 is 10.5 months

Overall 10th fastest court of 55 district courts in agenda Obchodné veci:

 • Average duration for year 2013 is 7.1 months
 • Average duration for year 2012 is 8 months
 • Average duration for year 2011 is 10.2 months
 • Average duration for year 2010 is 8.6 months

Overall 27th fastest court of 55 district courts in agenda Veci starostlivosti o maloletých:

 • Average duration for year 2013 is 5.9 months
 • Average duration for year 2012 is 5.3 months
 • Average duration for year 2011 is 6.1 months
 • Average duration for year 2010 is 6.4 months

Overall 20th fastest court of 55 district courts in agenda Trestné veci:

 • Average duration for year 2013 is 2.8 months
 • Average duration for year 2012 is 3.6 months
 • Average duration for year 2011 is 3.4 months
 • Average duration for year 2010 is 4.3 months

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
PhDr. Anna Pančurová
Tel. číslo:

Adresa

Okresný súd Michalovce
Nám. Slobody 11
071 01 Michalovce
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:00
streda: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:00
streda: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Martin Stretavský a podpredseda je JUDr. Agáta Štefaničová.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Matilda Bodnáriková

sudkyňa

321

469

JUDr. Peter Bodo

sudca

299

2 060

JUDr. Vladimír Červeňák

sudca

2 894

3 043

Mgr. Magdaléna Chomová

sudkyňa

0

8

JUDr. Magda Chudová

sudkyňa

437

717

JUDr. Jozef Fajčák

sudca

0

0

JUDr. Slavomír Harmóci

sudca

2 574

1 596

JUDr. Mária Hirjaková

sudkyňa

3 858

4 608

JUDr. Marcel Kirnág

sudca

98

26

JUDr. Miroslava Körtvélyová

sudkyňa

0

0

JUDr. Zuzana Slebodniková Levkušová

sudkyňa

1 935

1 736

JUDr. Zuzana Slebodníková Levkušová

sudkyňa

3

1

JUDr. Zuzana Levkušová

sudkyňa

1 105

997

JUDr. PhD. Martin Lopuch

sudca

1 124

1 125

JUDr. Michal Mihalco

sudca

0

0

JUDr. Milan Mitterpák

sudca

2 669

2 013

JUDr. Daniel Petričko

sudca

290

95

Mgr. Daniela Pristášová

sudkyňa

2 399

2 800

JUDr. Jana Smereková

sudkyňa

1 108

2 361

JUDr. PhD. Stanislav Sojka

sudca

1 355

1 613

JUDr. Jozef Soročina

sudca

0

3

JUDr. Gabriel Štefanič

sudca

2 356

2 365

Mgr. Agáta Štefaničová

sudkyňa

749

474

JUDr. Agáta Štefaničová

podpredseda

2 314

1 754

JUDr. Martin Stretavský

predseda

934

555

JUDr. Zdenko Švárny

sudca

3 132

2 113

JUDr. Vincent Svoboda

sudca

1 799

3 387

JUDr. Jana Uhrínová

sudkyňa

1 163

1 554

JUDr. Stanislav Vojtko

sudca

2 792

2 268

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Vladimíra Barkóciová

pravdepodobne VSÚ

0

16

Mgr. Matilda Bodnáriková

sudkyňa

321

469

JUDr. Peter Bodo

sudca

299

2 060

JUDr. Vladimír Červeňák

sudca

2 894

3 043

Mgr. Alena Červeňáková

pravdepodobne VSÚ

0

45

Mgr. Magdaléna Chomová

sudkyňa

0

8

JUDr. Andrej Chuda

sudca

918

922

JUDr. Magda Chudová

sudkyňa

437

717

JUDr. Ingrid Čižmárová

pravdepodobne VSÚ

0

38

Viera Čorbová

pravdepodobne VSÚ

0

3

JUDr. Jozef Fajčák

sudca

0

0

JUDr. Slavomír Harmóci

sudca

2 574

1 596

JUDr. Mária Hirjaková

sudkyňa

3 858

4 608

Mária Holovinová

pravdepodobne VSÚ

0

8

JUDr. Peter Kanárik

pravdepodobne VSÚ

0

603

JUDr. Marcel Kirnág

sudca

98

26

JUDr. Miroslava Körtvélyová

sudkyňa

0

0

JUDr. Marek Kotora

sudca

650

586

Mgr. Veronika Kozáková

pravdepodobne VSÚ

0

685

JUDr. Zuzana Slebodniková Levkušová

sudkyňa

1 935

1 736

JUDr. PhD. Martin Lopuch

sudca

1 124

1 125

Bc. Eva Macková

pravdepodobne VSÚ

0

2 246

JUDr. Michal Mihalco

sudca

0

0

Mgr. Vladimíra Mikulová

pravdepodobne VSÚ

0

41

JUDr. Milan Mitterpák

sudca

2 669

2 013

JUDr. Mariana Mochťáková

pravdepodobne VSÚ

0

406

Mgr. Jana Macková Novotná

pravdepodobne VSÚ

0

457

Iveta Penťová

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Daniel Petričko

sudca

290

95

Emília Popovičová

pravdepodobne VSÚ

0

2

Mgr. Daniela Pristášová

sudkyňa

2 399

2 800

JUDr. Andrej Radomský

sudca

1 385

821

JUDr. Igor Ragan

sudca

1 299

1 579

JUDr. Tatiana Sabadošová

sudkyňa

2 463

3 182

JUDr. Jana Smereková

sudkyňa

1 108

2 361

JUDr. PhD. Stanislav Sojka

sudca

1 355

1 613

JUDr. Jozef Soročina

sudca

0

3

JUDr. Gabriel Štefanič

sudca

2 356

2 365

JUDr. Agáta Štefaničová

podpredseda

2 314

1 754

JUDr. Martin Stretavský

predseda

934

555

JUDr. Zdenko Švárny

sudca

3 132

2 113

JUDr. Vincent Svoboda

sudca

1 799

3 387

JUDr. Jana Uhrínová

sudkyňa

1 163

1 554

JUDr. Stanislav Vojtko

sudca

2 792

2 268

JUDr. Ľuboslav Zoľák

sudca

0

0

Vynesené rozhodnutia

 1. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Trestný rozkaz – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Trestný rozkaz – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Výchovné opatrenia
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie výživného pre… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, 590,38 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, 1.986,15 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, neúčinnosť právneho úkonu Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, zločin poruš.predp.o… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie a vyporiadnie… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, zl zneuž.právomoci… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, udelenie súhlasu na… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, zmena úpravy rodičovských práv… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, prečin ublíž.na zdraví… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Information regarding the court were obtained from the original document, which was most recently updated on .