Mgr. Agáta Štefaničová

 1. Active judge at the court Okresný súd Michalovce, we register 749 hearings and 474 judgements.
 1. The judge has been nominated to function for more than 12 years.

Close persons acknowledged in property declarations in years 2014, 2013, 2012, and 2011.

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2014:

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2013:

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2012:

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2011:

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2017

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2015

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

The judge in this period worked 660 days and on average was assigned 116 cases in 10 days in main agendas.

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 75% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Number of appellate judgements – 40
 • Number of confirmed judgements – 30

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 5,9% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,5%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 300 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 242 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 163 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 60,1% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 105,8% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 23,25 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 241 – 252. mieste. Za kvalitu získal 11 z 15 možných bodov, za efektivitu 12,25 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2012 – 6.12.2012 – odborný seminár sudcov (Krajský súd v Košiciach)
 • 2011 – 8.3.2011 – aplikačné právo OSP, predbežné opatrenia, kontradiktórnosť civilného práva – 1 pracovný deň; 2012 – 6.12.2012 – odborný seminár sudcov (Krajský súd v Košiciach)
 • 2011 – 8.3.2011 – aplikačné právo OSP, predbežné opatrenia, kontradiktórnosť civilného práva – 1 pracovný deň

Published judgements

 1. Rozsudok – Bezdôvodné obohatenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Platobný rozkaz – Zmluvy
  Iná povaha rozhodnutia
  Judgement was issued on

 3. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Iná povaha rozhodnutia
  Judgement was issued on

 5. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Rozsudok – Zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Rozsudok Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

We do not register any upcoming hearings for the judge yet.

Past hearings

 1. Pojednávanie, Zruš. a vyporiad. podiel. spoluvl. prikázaním… Hearing was held on

 2. Pojednávanie, 64,00 € s prísl. Hearing was held on

 3. Pojednávanie, 641,60 € s prísl. Hearing was held on

 4. Pojednávanie, 391,85 € s prísl. Hearing was held on

 5. Pojednávanie, 184,36 € s prísl. Hearing was held on

 6. Pojednávanie, Určenie manželského výživného Hearing was held on

 7. Pojednávanie, Náhrada majetkovej škody a nemajetkovej ujmy Hearing was held on

 8. Pojednávanie, Náhrada majetkovej škody a nemajetkovej ujmy Hearing was held on

 9. Pojednávanie, 10 206,72 € s prísl. Hearing was held on

 10. Pojednávanie, Zrušenie rozhodcovského rozsudku Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.