JUDr. Mária Tvrdíková

 1. Active judge at the court Okresný súd Svidník, we register 2,887 hearings and 3,326 judgements.
 1. The judge has been nominated to function for almost 25 years, bez časového obmedzenia funkcie.

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2017

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2015

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2012:

Sudcovi bola prideľovaná najmä agenda Starostlivosti o maloletých. Sudca rozhodoval najmä v agende Starostlivosti o maloletých.

The judge in this period worked 426 days and on average was assigned 199 cases in 10 days in main agendas.

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 67,4% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 65,5%.

 • Number of appellate judgements – 43
 • Number of confirmed judgements – 29

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 5,2% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 7,2%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,7%, pričom priemer v rovnakej agende je 2,5%.

Efficiency indicators

Pre sudcu evidujeme menej ako 20 rozhodnutí, preto jeho efektivitu nehodnotíme.

Published judgements

 1. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Platobný rozkaz – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Platobný rozkaz – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Platobný rozkaz – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Platobný rozkaz – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Platobný rozkaz – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, o náhradu škody 18.143,29 € s… Hearing will be held on

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, vyporiadanie BSM Hearing will be held on

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 614,25 eura s… Hearing will be held on

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 200 Eur s… Hearing will be held on

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, Zrušenie a vyporiadanie… Hearing will be held on

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 454,41 Eur s… Hearing will be held on

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, o vyporiadanie BSM Hearing will be held on

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, nedovolená výroba omamných… Hearing will be held on

  Court – Okresný súd Svidník
  Judge – JUDr. Mária Tvrdíková
  Defendant – Q. X.
 9. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva Hearing will be held on

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, NÁVRH matkyo úpravu výkonu… Hearing will be held on

More hearings

Past hearings

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, Návrh na vyhlásenie za mŕtveho Hearing was held on

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, Návrh na určenie manželského… Hearing was held on

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, nedovolená výroba omamných… Hearing was held on

  Court – Okresný súd Svidník
  Judge – JUDr. Mária Tvrdíková
  Defendant – R. T.
 4. Pojednávanie a rozhodnutie, Návrh na predĺženie pestúnskej… Hearing was held on

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, zrušenie podielového… Hearing was held on

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 2 237,99 eur s… Hearing was held on

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 1056.23 EUR s… Hearing was held on

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 390.71 EUR s… Hearing was held on

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 6 802,30 eura s… Hearing was held on

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie neprijateľnosti zmluv.… Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.