JUDr. Mária Tvrdíková

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Svidník, evidujeme 2 853 pojednávaní a 3 307 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred takmer 25 rokmi, bez časového obmedzenia funkcie.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2012:

Sudcovi bola prideľovaná najmä agenda Starostlivosti o maloletých. Sudca rozhodoval najmä v agende Starostlivosti o maloletých.

Sudca v sledovanom období odpracoval 426 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 199 prípadov v hlavných agendách.

Grafické porovnanie

Legenda
Ďalší sudcovia
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 67,4% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 65,5%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 43
 • Počet potvrdených odvolaní – 29

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 5,2% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 7,2%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,7%, pričom priemer v rovnakej agende je 2,5%.

Indikátory výkonnosti

Pre sudcu evidujeme menej ako 20 rozhodnutí, preto jeho efektivitu nehodnotíme.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Obchodné spoločnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, o náhradu škody 18.143,29 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba o zaplatenie Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, o vydanie bezdôvod.… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, Návrh na vydanie platobného… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, nedovolená výroba omamných… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Svidník
  Sudca – JUDr. Mária Tvrdíková
  Obžalovaný – R. T.
 6. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 2 237,99 eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 1056.23 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 390.71 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 6 802,30 eura s… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie neprijateľnosti zmluv.… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 110,98 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, o vyporiadanie BSM Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, odstránenie neoprávnenej stavby Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, Žaloba o zaplatenie 1010,08 EUR… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 1.340 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, o určenie, že nehnuteľnosti… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, Žaloba o sprístupnenie… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, Žaloba na ochranu osobnosti Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, Žaloba na ochranu osobnosti Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, Žaloba na ochranu osobnosti Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.