JUDr. Pavel Varga

 1. Active judge at the court Okresný súd Košice I, we register 2,956 hearings and 4,285 judgements.
 1. The judge has been nominated to function for more than 17 years.

Indicators for 2017

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 2
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Commercial agenda. The judge mostly issued judgements in Commercial agenda.

The judge worked 1502 days in the period and was assigned on average 62 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2017, the judge received in total 19.5 from 40 possible points and ranked on 411 – 435. place of 651 evaluated judges.

 • Quality – 4.5 out of 15 points
 • Effectivity – 15 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 59.5% of cases. The average in the same agenda is 66.5%.

 • Number of Appellate Decisions – 148
 • Number of Affirmed Decisions – 88

An appeal against the judge's judgements is filed in 9.2% of cases. The average in the same agenda is 8.5%.

Of the total number of the judge's judgements 3.7% is changed or reversed. The average in the same agenda is 2.8%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 303.7 days. The average at the end of 2017 was 340.8 days.

The judge had 228 unresolved cases at the end of 2017. The average was 192.7 cases.

The judge had 68 restant cases at the end of 2017. The average was 111.7. This represents 29.8% of the judge's unresolved cases. Average was 54.1%.

In 2017, the judge was able to resolve 144.2% of assigned cases. Average was 141.8%.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Commercial agenda. The judge mostly issued judgements in Commercial agenda.

The judge worked 1066 days in the period and was assigned on average 45 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 21 from 40 possible points and ranked on 390 – 416. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 4.5 out of 15 points
 • Effectivity – 16.5 out of 25 points

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 54.2% of cases. The average in the same agenda is 64.9%.

 • Number of Appellate Decisions – 107
 • Number of Affirmed Decisions – 58

An appeal against the judge's judgements is filed in 9.9% of cases. The average in the same agenda is 8.8%.

Of the total number of the judge's judgements 4.6% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 329 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 275 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 78 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 28.4% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 114.7% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Obchodná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Obchodnej agende.

The judge in this period worked 646 days and on average was assigned 86 cases in 10 days in main agendas.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 56,6% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 63,7%.

 • Number of appellate judgements – 53
 • Number of confirmed judgements – 30

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 9,2% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 9,7%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 4%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,4%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 344 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 184 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 77 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 34,7% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 104,8% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 21 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 370 – 384. mieste. Za kvalitu získal 6,25 z 15 možných bodov, za efektivitu 14,75 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – 4.–5.2.2013 Zmenkové a šekové právo 25.–27.3.2013 Anglický jazyk – právnickiá terminológia 21.–22.10.2013 Priemyselné práva, nekalá súťaž.
 • 2012 – 10.–11.9.2012 – Konkurzné právo, cezhraničné konkurzy.
 • 2011 – Opatrením predsedu súdu zo dňa 31.3.2011 ( 1SprR/20/2011) bol pozastavený nápad vecí registra Exre a Nsre z dôvodu potreby zníženia počtu nerozhodnutých vecí.
 • 2011 – Opatrením predsedu súdu zo dňa 31.3.2011 ( 1SprR/20/2011) bol pozastavený nápad vecí registra Exre a Nsre z dôvodu potreby zníženia počtu nerozhodnutých vecí.
 • 2011 – 15.2.2011 Stavebný zákon – aktuálna akplikačná prax 21.–22.2.2011 Zmenkové šekové právo 8.3.2011 aplikačné právo OSP 27.5.2011 Obchodné záväzkové vzťahy 9.–10.5.2011 The Anti–Discrimination Directiones 22.–24.8.2011 Anglický jazyk – letný kurz 1 19.–21.10.2011 Anglický jazyk – právnická terminológia 21.–22.11.2011 Konkurz a konkurzné konanie. ; 2012 – 10.–11.9.2012 – Konkurzné právo, cezhraničné konkurzy.; 2013 – 4.–5.2.2013 Zmenkové a šekové právo 25.–27.3.2013 Anglický jazyk – právnickiá terminológia 21.–22.10.2013 Priemyselné práva, nekalá súťaž.
 • 2011 – 15.2.2011 Stavebný zákon – aktuálna akplikačná prax 21.–22.2.2011 Zmenkové šekové právo 8.3.2011 aplikačné právo OSP 27.5.2011 Obchodné záväzkové vzťahy 9.–10.5.2011 The Anti–Discrimination Directiones 22.–24.8.2011 Anglický jazyk – letný kurz 1 19.–21.10.2011 Anglický jazyk – právnická terminológia 21.–22.11.2011 Konkurz a konkurzné konanie.

Published judgements

 1. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Uznesenie Judgement was issued on

 7. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Uznesenie – Obchodné spoločnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Uznesenie – Spoločnosť s ručením obmedzeným
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, zrušenie oddlženia pre… Hearing will be held on

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie zmluvnej pokuty… Hearing will be held on

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, vylúčenie majetku zapísaného v… Hearing will be held on

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, 30.607,60 Eur s prísl. (… Hearing will be held on

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie oddlženia pre… Hearing will be held on

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, o vydanie veci a neodkladné… Hearing will be held on

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, Zrušenie oddlženia pre… Hearing will be held on

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, 20.185,18 EUR s prísl. Hearing will be held on

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, 5 664,64 EUR s prísl. Hearing will be held on

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, 47.123,58 EUR s prísl. Hearing will be held on

More hearings

Past hearings

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, neplatnosť zmlúv o prevode… Hearing was held on

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, vypratanie nehnuteľnosti Hearing was held on

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, 76.000,- EUR s prísl. Hearing was held on

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, 68.156,02 EUR s prisl. Hearing was held on

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, uloženie povinnosti zaplatiť… Hearing was held on

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, 5 664,64 EUR s prísl. Hearing was held on

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie oddlženia pre… Hearing was held on

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, o vydanie veci a neodkladné… Hearing was held on

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, Zrušenie oddlženia pre… Hearing was held on

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba o zaplatenie 47.435,48… Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.