JUDr. Marián Vladovič

 1. Inactive judge at the court Okresný súd Veľký Krtíš, in the meantime we register no hearings and 11 judgements.

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2017

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2015

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011:

Sudcovi bola prideľovaná najmä agenda Starostlivosti o maloletých. Sudca rozhodoval najmä v agende Starostlivosti o maloletých.

The judge in this period worked 162 days and on average was assigned 132 cases in 10 days in main agendas.

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 59,1% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 65,5%.

 • Number of appellate judgements – 22
 • Number of confirmed judgements – 13

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 11,1% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 7,2%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 4,5%, pričom priemer v rovnakej agende je 2,5%.

Efficiency indicators

Pre sudcu evidujeme menej ako 20 rozhodnutí, preto jeho efektivitu nehodnotíme.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2011 – sudca sa nezúčastnil vzdelávacích aktivít
 • 2011 – sudca sa nezúčastnil vzdelávacích aktivít
 • 2011 – JUDr. Marian Vladovič od 09. 11. 2011 dlhodobo práceneschopný, nápad mu bol pozastavený dňom 10. 11. 2011, týmto dňom nevybavené veci boli prerozdelené ostatným sudcom
 • 2011 – JUDr. Marian Vladovič od 09. 11. 2011 dlhodobo práceneschopný, nápad mu bol pozastavený dňom 10. 11. 2011, týmto dňom nevybavené veci boli prerozdelené ostatným sudcom

Published judgements

 1. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 2. Rozsudok Judgement was issued on

 3. Rozsudok – Ostatné
  Odmietajúce odvolanie
  Judgement was issued on

 4. Rozsudok – Kúpna zmluva
  Potvrdené
  Judgement was issued on

 5. Rozsudok – Zmluva o dielo
  Zrušujúce
  Judgement was issued on

 6. Rozsudok Judgement was issued on

 7. Rozsudok Judgement was issued on

 8. Uznesenie Judgement was issued on

 9. Rozsudok Judgement was issued on

 10. Rozsudok Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

We do not register any upcoming hearings for the judge yet.

Past hearings

We do not register any past hearings for the judge yet.

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.