Mgr. Jozef Chovan

 1. Active judge at the court Okresný súd Martin, we register 489 hearings and 3,066 judgements.

Indicators for 2017

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2015

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2013

We do not register any indicators for the judge yet.

Published judgements

 1. Rozsudok – Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Rozsudok – Bezdôvodné obohatenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Rozsudok pre zmeškanie – Zodpovednosť za škodu
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o zaplatenie istiny vo… Hearing will be held on

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie vlastníckeho práva Hearing will be held on

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie výživného Hearing will be held on

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na vydanie platobného… Hearing will be held on

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o vydanie bezdôvodného… Hearing will be held on

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 100 Eur s… Hearing will be held on

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, vrátenie daru Hearing will be held on

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, Žaloba o zaplatenie pohľadávky… Hearing will be held on

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 166,89 Eur s… Hearing will be held on

More hearings

Past hearings

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na vysporiadanie… Hearing was held on

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie a vyporiadanie… Hearing was held on

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, zvýšenie výživného Hearing was held on

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, zvýšenie výživného Hearing was held on

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, zapretie otcovstva Hearing was held on

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie otcovstva a výživného Hearing was held on

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, vyporiadanie BSM po rozvode Hearing was held on

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 508,74 Eur s… Hearing was held on

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 285,3 Eur s… Hearing was held on

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, vrátenie daru Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.