JUDr. Slavomír Cimerman

 1. Active judge at the court Okresný súd Lučenec, in the meantime we register no hearings and no judgements.
 2. Inactive judge at the court Okresný súd Veľký Krtíš, we register 3,375 hearings and 2,713 judgements.
 1. The judge has been nominated to function for more than 26 years, bez časového obmedzenia funkcie.

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2017

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 1
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was not assigned to any agenda dominantly. The judge mostly issued judgements in translation missing: en.judges.indicators_2015.basic.decided_agenda.NA.

The judge worked 1373 days in the period and was assigned on average 94 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2017, the judge received in total 22.5 from 40 possible points and ranked on 269 – 284. place of 651 evaluated judges.

 • Quality – 6 out of 15 points
 • Effectivity – 16.5 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 60.9% of cases. The average in the same agenda is 67.8%.

 • Number of Appellate Decisions – 297
 • Number of Affirmed Decisions – 181

An appeal against the judge's judgements is filed in 14.7% of cases. The average in the same agenda is 9.4%.

Of the total number of the judge's judgements 5.7% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 144.2 days. The average at the end of 2017 was 340.8 days.

The judge had 94 unresolved cases at the end of 2017. The average was 192.7 cases.

The judge had 22 restant cases at the end of 2017. The average was 111.7. This represents 23.4% of the judge's unresolved cases. Average was 54.1%.

In 2017, the judge was able to resolve 105.3% of assigned cases. Average was 141.8%.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was not assigned to any agenda dominantly. The judge did not issue judgements in any agenda dominantly..

The judge worked 999 days in the period and was assigned on average 73 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 25.5 from 40 possible points and ranked on 194 – 213. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 6 out of 15 points
 • Effectivity – 19.5 out of 25 points

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 61.8% of cases. The average in the same agenda is 66.3%.

 • Number of Appellate Decisions – 199
 • Number of Affirmed Decisions – 123

An appeal against the judge's judgements is filed in 12.7% of cases. The average in the same agenda is 8.8%.

Of the total number of the judge's judgements 4.8% is changed or reversed. The average in the same agenda is 2.9%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 147 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 102 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 59 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 57.8% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 133.9% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä agenda Starostlivosti o maloletých. Sudca rozhodoval najmä v agende Starostlivosti o maloletých.

The judge in this period worked 595 days and on average was assigned 147 cases in 10 days in main agendas.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 73,7% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 65,5%.

 • Number of appellate judgements – 76
 • Number of confirmed judgements – 56

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 9,3% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 7,2%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,5%, pričom priemer v rovnakej agende je 2,5%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 130 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 104 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 46 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 31,7% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 85,1% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 26 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 124 – 135. mieste. Za kvalitu získal 9 z 15 možných bodov, za efektivitu 17 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – 0
 • 2012 – O
 • 2011 – sudca sa nezúčastnil vzdelávacích aktivít; 2012 – O; 2013 – 0
 • 2011 – sudca sa nezúčastnil vzdelávacích aktivít
 • 2011 – od 01. 01. 2011 do 10. 05. 2011 predseda okresného súdu
 • 2011 – od 01. 01. 2011 do 10. 05. 2011 predseda okresného súdu

Published judgements

 1. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Rozsudok bez odôvodnenia – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Uznesenie – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Trestný rozkaz – Hospodárske trestné činy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, zapretie otcovstva Hearing will be held on

 2. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, P364/1 písm.a Hearing will be held on

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, P289/3, P348/1 Hearing will be held on

 4. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, P212/2 Hearing will be held on

 5. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, P 207/1, odsek 3 písm. b Hearing will be held on

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, P218/1 Hearing will be held on

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, Z276/1,3, §20 Hearing will be held on

 8. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, uloženie ochranného… Hearing will be held on

 9. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, schválenie dohody o vine… Hearing will be held on

More hearings

Past hearings

 1. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, P211/1 písmeno b Hearing was held on

 2. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, P289/2 Hearing was held on

 3. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, P 194/1, §20 Hearing was held on

 4. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, P194/1,2 písm. a Hearing was held on

 5. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, P 207/1, odsek 3 písm. b Hearing was held on

 6. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, P289/3, P348/1 Hearing was held on

 7. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, P 194/1, §20 Hearing was held on

 8. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, P194/1,2 písm. a Hearing was held on

 9. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, Z194/1, odsek 2 písmeno… Hearing was held on

 10. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, P 171/1 Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.