JUDr. Marek Čech

 1. Active judge at the court Okresný súd Prešov, we register 2,827 hearings and 1,599 judgements.
  Note: .
 1. The judge has been nominated to function for about 25 years, 4 - ročný mandát.

Indicators for 2017

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 3
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Criminal agenda. The judge mostly issued judgements in translation missing: en.judges.indicators_2015.basic.decided_agenda.trestná.

The judge worked 1436 days in the period and was assigned on average 82 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2017, the judge received in total 23.5 from 40 possible points and ranked on 224 – 243. place of 651 evaluated judges.

 • Quality – 9 out of 15 points
 • Effectivity – 14.5 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 71.9% of cases. The average in the same agenda is 66%.

 • Number of Appellate Decisions – 171
 • Number of Affirmed Decisions – 123

An appeal against the judge's judgements is filed in 9.8% of cases. The average in the same agenda is 8.7%.

Of the total number of the judge's judgements 2.7% is changed or reversed. The average in the same agenda is 2.9%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 70.1 days. The average at the end of 2017 was 340.8 days.

The judge had 43 unresolved cases at the end of 2017. The average was 192.7 cases.

The judge had 37 restant cases at the end of 2017. The average was 111.7. This represents 86% of the judge's unresolved cases. Average was 54.1%.

In 2017, the judge was able to resolve 114.3% of assigned cases. Average was 141.8%.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 2
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Criminal agenda. The judge mostly issued judgements in Criminal agenda.

The judge worked 1035 days in the period and was assigned on average 60 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 25 from 40 possible points and ranked on 214 – 237. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 9 out of 15 points
 • Effectivity – 16 out of 25 points

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 73.7% of cases. The average in the same agenda is 63.8%.

 • Number of Appellate Decisions – 133
 • Number of Affirmed Decisions – 98

An appeal against the judge's judgements is filed in 10.3% of cases. The average in the same agenda is 8.1%.

Of the total number of the judge's judgements 2.7% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 104 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 57 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 42 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 73.7% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 108.6% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 2 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

The judge in this period worked 640 days and on average was assigned 54 cases in 10 days in main agendas.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 51,4% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 52,3%.

 • Number of appellate judgements – 35
 • Number of confirmed judgements – 18

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 9,2% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,4%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 4,5%, pričom priemer v rovnakej agende je 4%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 169 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 63 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 58 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 69,9% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 103,8% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 21,25 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 355 – 369. mieste. Za kvalitu získal 7 z 15 možných bodov, za efektivitu 14,25 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – 5
 • 2013 – 2/3 nápad – funkcia podpredsedu Okresného súdu Prešov
 • 2012 – nápad v pomere 1/2 k nápadu v ostatných senátoch – z dôvodu výkonu funkcie podpredsedu súdu
 • 2012 – 2
 • 2011 – z dôvodu funkcie podpredsedu súdu určený 2/3 nápad ; 2012 – nápad v pomere 1/2 k nápadu v ostatných senátoch – z dôvodu výkonu funkcie podpredsedu súdu ; 2013 – 2/3 nápad – funkcia podpredsedu Okresného súdu Prešov
 • 2011 – z dôvodu funkcie podpredsedu súdu určený 2/3 nápad
 • 2011 – 5; 2012 – 2; 2013 – 5
 • 2011 – 5

Published judgements

 1. Uznesenie – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Rozhodnutie – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Rozsudok – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Rozsudok – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Rozsudok – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Rozsudok – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Uznesenie – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Uznesenie – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Uznesenie – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

 1. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 279 ods. 1 Tr. zák.… Hearing will be held on

  Court – Okresný súd Prešov
  Judge – JUDr. Marek Čech
  Defendant – J. P.
 2. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 355 ods.2 Tr.zák. a… Hearing will be held on

  Court – Okresný súd Prešov
  Judge – JUDr. Marek Čech
  Defendant – S. Q.
 3. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 289 ods. 3 Tr. zák.… Hearing will be held on

 4. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 277 ods. 1 Tr. zák.… Hearing will be held on

  Court – Okresný súd Prešov
  Judge – JUDr. Marek Čech
  Defendant – Z. M.
 5. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 207 ods. 1 Tr. zák.… Hearing will be held on

  Court – Okresný súd Prešov
  Judge – JUDr. Marek Čech
  Defendant – G. A.
 6. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 277 ods. 1 Tr. zák.… Hearing will be held on

  Court – Okresný súd Prešov
  Judge – JUDr. Marek Čech
  Defendant – Y. O.
 7. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 156 ods.1 Tr.zák. a… Hearing will be held on

  Court – Okresný súd Prešov
  Judge – JUDr. Marek Čech
  Defendant – W. M.
 8. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 347 ods. 1 Tr. zák.… Hearing will be held on

  Court – Okresný súd Prešov
  Judge – JUDr. Marek Čech
  Defendant – G. O.
 9. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, Obžaloba Hearing will be held on

  Court – Okresný súd Prešov
  Judge – JUDr. Marek Čech
  Defendant – R. W.
 10. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 349 Tr. zák. Hearing will be held on

  Court – Okresný súd Prešov
  Judge – JUDr. Marek Čech
  Defendant – D. R.
More hearings

Past hearings

 1. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 355 ods.2 Tr.zák. a… Hearing was held on

 2. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, Obžaloba Hearing was held on

 3. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 188 ods. 1 Tr. zák. Hearing was held on

  Court – Okresný súd Prešov
  Judge – JUDr. Marek Čech
  Defendant – X. D.
 4. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, podmienečné prepustenie Hearing was held on

 5. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, uloženie ochranného… Hearing was held on

 6. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, uloženie ochranného… Hearing was held on

 7. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, § 158 Tr. zák. Hearing was held on

 8. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 279 ods. 1 Tr. zák.… Hearing was held on

 9. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, § 348 ods. 1 Tr. zák. Hearing was held on

  Court – Okresný súd Prešov
  Judge – JUDr. Marek Čech
  Defendant – Z. O.
 10. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, podmienečné… Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.