JUDr. Marek Čech

 1. Aktívny sudca na súde Okresný súd Prešov, evidujeme 2 555 pojednávaní a 1 474 rozhodnutí.
  Poznámka: .
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred viac ako 24 rokmi, 4 - ročný mandát.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 3
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v translation missing: sk.judges.indicators_2015.basic.decided_agenda.trestná.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1436 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 82 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 23.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 224 – 243. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 9 z 15 bodov
 • Efektivita – 14.5 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 71,9% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 66%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 171
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 123

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 9,8% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,7%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,7%. Priemer v rovnakej agende je 2,9%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 70,1 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 43 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 37 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 86% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 114,3% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 2
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1035 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 60 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 25 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 214 – 237. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 9 z 15 bodov
 • Efektivita – 16 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 73,7% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 63,8%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 133
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 98

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 10,3% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,7%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 104 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 57 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 42 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 73,7% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 108,6% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 2 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 640 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 54 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 51,4% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 52,3%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 35
 • Počet potvrdených odvolaní – 18

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 9,2% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,4%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 4,5%, pričom priemer v rovnakej agende je 4%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 169 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 63 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 58 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 69,9% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 103,8% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 21,25 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 355 – 369. mieste. Za kvalitu získal 7 z 15 možných bodov, za efektivitu 14,25 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – 5
 • 2013 – 2/3 nápad – funkcia podpredsedu Okresného súdu Prešov
 • 2012 – nápad v pomere 1/2 k nápadu v ostatných senátoch – z dôvodu výkonu funkcie podpredsedu súdu
 • 2012 – 2
 • 2011 – z dôvodu funkcie podpredsedu súdu určený 2/3 nápad ; 2012 – nápad v pomere 1/2 k nápadu v ostatných senátoch – z dôvodu výkonu funkcie podpredsedu súdu ; 2013 – 2/3 nápad – funkcia podpredsedu Okresného súdu Prešov
 • 2011 – z dôvodu funkcie podpredsedu súdu určený 2/3 nápad
 • 2011 – 5; 2012 – 2; 2013 – 5
 • 2011 – 5

Vynesené rozhodnutia

 1. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Hospodárske trestné činy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 355 ods.2 Tr.zák. a… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Prešov
  Sudca – JUDr. Marek Čech
  Obžalovaný – I. C.
 2. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 157 ods. 1 Tr. zák.… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Prešov
  Sudca – JUDr. Marek Čech
  Obžalovaný – E. D.
 3. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 211 ods. 1 Tr. zák.… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Prešov
  Sudca – JUDr. Marek Čech
  Obžalovaný – O. X.
 4. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 213 ods. 1 Tr. zák.… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Prešov
  Sudca – JUDr. Marek Čech
  Obžalovaný – W. O.
 5. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 221 ods. 1 Tr. zák.… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Prešov
  Sudca – JUDr. Marek Čech
  Obžalovaný – V. I.
 6. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 207 ods. 1 Tr. zák. Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Prešov
  Sudca – JUDr. Marek Čech
  Obžalovaný – U. C.
 7. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, podmienečné prepustenie Pojednávanie prebehne dňa

 8. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 212 ods. 1 Tr. zák. Pojednávanie prebehne dňa

 9. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 208 ods. 1 Tr. zák. Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Prešov
  Sudca – JUDr. Marek Čech
  Obžalovaný – F. C.
 10. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, uloženie ochranného… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 355 ods.2 Tr.zák. a… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, § 172 ods. 1 Tr. zák. a… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Prešov
  Sudca – JUDr. Marek Čech
  Obžalovaný – B. T.
 3. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, § 348 ods. 1 Tr. zák. Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Prešov
  Sudca – JUDr. Marek Čech
  Obžalovaný – D. Z.
 5. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, uloženie ochranného… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, podmienečné prepustenie Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 208 ods. 1 Tr. zák. Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, Obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, § 158 Tr. zák. Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, § 189 ods.1 Tr.zák. a… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Prešov
  Sudca – JUDr. Marek Čech
  Obžalovaný – A. D.
Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.