JUDr. Vladimír Červeňák

 1. Active judge at the court Okresný súd Michalovce, we register 3,053 hearings and 3,063 judgements.
 1. The judge has been nominated to function for almost 21 years, bez časového obmedzenia funkcie.
 2. The judge has been nominated to function for almost 25 years, bez časového obmedzenia funkcie.

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2017

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Civil agenda. The judge mostly issued judgements in Civil agenda.

The judge worked 1128 days in the period and was assigned on average 39 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2017, the judge received in total 23.5 from 40 possible points and ranked on 224 – 243. place of 651 evaluated judges.

 • Quality – 4.5 out of 15 points
 • Effectivity – 19 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 57.3% of cases. The average in the same agenda is 68.7%.

 • Number of Appellate Decisions – 150
 • Number of Affirmed Decisions – 86

An appeal against the judge's judgements is filed in 7.9% of cases. The average in the same agenda is 10.1%.

Of the total number of the judge's judgements 3.4% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3.1%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 302.1 days. The average at the end of 2017 was 340.8 days.

The judge had 197 unresolved cases at the end of 2017. The average was 192.7 cases.

The judge had 19 restant cases at the end of 2017. The average was 111.7. This represents 9.6% of the judge's unresolved cases. Average was 54.1%.

In 2017, the judge was able to resolve 205.2% of assigned cases. Average was 141.8%.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Civil agenda. The judge mostly issued judgements in Civil agenda.

The judge worked 951 days in the period and was assigned on average 40 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 15 from 40 possible points and ranked on 623 – 638. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 3 out of 15 points
 • Effectivity – 12 out of 25 points

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 51.5% of cases. The average in the same agenda is 67.1%.

 • Number of Appellate Decisions – 97
 • Number of Affirmed Decisions – 50

An appeal against the judge's judgements is filed in 5.8% of cases. The average in the same agenda is 9.3%.

Of the total number of the judge's judgements 2.8% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 313 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 475 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 176 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 37.1% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 93.3% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä agenda Starostlivosti o maloletých. Sudca rozhodoval najmä v agende Starostlivosti o maloletých.

The judge in this period worked 575 days and on average was assigned 159 cases in 10 days in main agendas.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 53,8% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 65,5%.

 • Number of appellate judgements – 13
 • Number of confirmed judgements – 7

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 1,5% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 7,2%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 0,7%, pričom priemer v rovnakej agende je 2,5%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 337 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 244 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 77 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 30,7% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 90,4% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 21,25 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 355 – 369. mieste. Za kvalitu získal 7,25 z 15 možných bodov, za efektivitu 14 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2012 – 25. – 26. 10. 2012 – 6. pracovné stretnutie sudcov vybavujúcich agendu P (Justičná akadémia SR) 6.12.2012 – odborný seminár sudcov (Krajský súd v Košiciach)
 • 2012 – 25. – 26. 10. 2012 – 6. pracovné stretnutie sudcov vybavujúcich agendu P (Justičná akadémia SR) 6.12.2012 – odborný seminár sudcov (Krajský súd v Košiciach)

Published judgements

 1. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Rozsudok – Zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Rozsudok – Zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Rozsudok – Poistenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Rozsudok – Zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, neúčinnosť právneho úkonu Hearing will be held on

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie predmetu dedičstva Hearing will be held on

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, 99.581,76 € s prísl. Hearing will be held on

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 67,00 € s prísl. Hearing will be held on

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 71,99 Eur s… Hearing will be held on

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, 130,15 € s prísl. Hearing will be held on

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, vyporiadanie spoluvlastníctva… Hearing will be held on

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie a vyporiadanie… Hearing will be held on

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, vydanie rozkazu na plnenie Hearing will be held on

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie neplatnosti dohody… Hearing will be held on

More hearings

Past hearings

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, 300,- € s prísl. Hearing was held on

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, 1.699,- EUR s prísl. Hearing was held on

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie vlasdníckeho práva Hearing was held on

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie, že zmluva… Hearing was held on

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie rozhodcovského… Hearing was held on

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, ochr.pred neopráv.zásah.do… Hearing was held on

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie vlastníckeho práva k… Hearing was held on

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, o určenie bezúročnosti a… Hearing was held on

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, 128,67 € s prísl. Hearing was held on

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, o vydanie veci Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.