JUDr. Ivan Ďalak

 1. Active judge at the court Okresný súd Rimavská Sobota, we register 2,037 hearings and 1,955 judgements.

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2017

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 1
 • Delays prior to case assignment – 1

The judge was mostly assigned to Civil agenda. The judge mostly issued judgements in Civil agenda.

The judge worked 1552 days in the period and was assigned on average 21 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2017, the judge received in total 38.5 from 40 possible points and ranked on 1. place of 651 evaluated judges.

 • Quality – 15 out of 15 points
 • Effectivity – 23.5 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 89.2% of cases. The average in the same agenda is 68.7%.

 • Number of Appellate Decisions – 222
 • Number of Affirmed Decisions – 198

An appeal against the judge's judgements is filed in 8.3% of cases. The average in the same agenda is 10.1%.

Of the total number of the judge's judgements 0.9% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3.1%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 127.4 days. The average at the end of 2017 was 340.8 days.

The judge had 59 unresolved cases at the end of 2017. The average was 192.7 cases.

The judge had 11 restant cases at the end of 2017. The average was 111.7. This represents 18.6% of the judge's unresolved cases. Average was 54.1%.

In 2017, the judge was able to resolve 256.1% of assigned cases. Average was 141.8%.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 1
 • Delays prior to case assignment – 1

The judge was mostly assigned to Civil agenda. The judge mostly issued judgements in Civil agenda.

The judge worked 1080 days in the period and was assigned on average 25 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 30 from 40 possible points and ranked on 54 – 63. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 13.5 out of 15 points
 • Effectivity – 16.5 out of 25 points

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 89.1% of cases. The average in the same agenda is 67.1%.

 • Number of Appellate Decisions – 128
 • Number of Affirmed Decisions – 114

An appeal against the judge's judgements is filed in 7% of cases. The average in the same agenda is 9.3%.

Of the total number of the judge's judgements 0.8% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 390 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 697 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 124 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 17.8% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 116.2% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 1 and delays prior to case assignment 1.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

The judge in this period worked 652 days and on average was assigned 187 cases in 10 days in main agendas.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 64% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Number of appellate judgements – 25
 • Number of confirmed judgements – 16

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 3% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,1%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 513 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 519 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 244 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 44,9% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 70,2% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 15,75 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 607 – 613. mieste. Za kvalitu získal 9,5 z 15 možných bodov, za efektivitu 6,25 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – pracovné stretnutie sudcov obvodu Krajského súdu v Banskej Bystrici v Omšení – 2 dni, seminár "Dokazovanie, doručovanie v civilnom konaní" – Úrad priemyselného vlastníctva SR v Banskej Bystrici – 1 deň ako poslucháč
 • 2012 – vzdelávacie podujatie "Ochrana osobnosti, tlačový zákona judikatúra ESĽP" – 2dni, vzdelávacie podujatie "Technika pojednávania, konanie na súde, kontradiktórnosť civilného procesu (BB, ZA)" – 1 deň
 • 2011 – 2 dni – pracovné stretnutie sudcov občianskoprávneho kolégia v pôsobnosti Krajského súdu v Banskej Bystrici – zjednotenie postupu a stanovísk sudcov jednotlivých súdov, 2 dni – seminár Premlčanie a preklúzia v občianskom práve; 2012 – vzdelávacie podujatie "Ochrana osobnosti, tlačový zákona judikatúra ESĽP" – 2dni, vzdelávacie podujatie "Technika pojednávania, konanie na súde, kontradiktórnosť civilného procesu (BB, ZA)" – 1 deň; 2013 – pracovné stretnutie sudcov obvodu Krajského súdu v Banskej Bystrici v Omšení – 2 dni, seminár "Dokazovanie, doručovanie v civilnom konaní" – Úrad priemyselného vlastníctva SR v Banskej Bystrici – 1 deň ako poslucháč
 • 2011 – 2 dni – pracovné stretnutie sudcov občianskoprávneho kolégia v pôsobnosti Krajského súdu v Banskej Bystrici – zjednotenie postupu a stanovísk sudcov jednotlivých súdov, 2 dni – seminár Premlčanie a preklúzia v občianskom práve

Published judgements

 1. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Rozsudok – Zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Rozsudok – Záložné právo
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Rozsudok – Zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

We do not register any upcoming hearings for the judge yet.

Past hearings

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 60.213,47 € s prísl. Hearing was held on

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 653,02 € s prísl. Hearing was held on

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 107,95 € s prísl. Hearing was held on

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 82,97 € s prísl. Hearing was held on

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 155,95 € s prísl. Hearing was held on

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie neplatnosti právneho… Hearing was held on

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, náhrada nemajetkovej ujmy v… Hearing was held on

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 18.765,84 Eur s… Hearing was held on

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie otcovstva Hearing was held on

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, náhrada nemajetkovej ujmy Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.