JUDr. Marta Ďumbalová

 1. Inactive judge at the court Okresný súd Trnava, we register 761 hearings and 711 judgements.

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2017

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2015

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 1 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

The judge in this period worked 640 days and on average was assigned 156 cases in 10 days in main agendas.

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 52,7% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Number of appellate judgements – 93
 • Number of confirmed judgements – 49

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 11,9% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 5,6%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 527 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 456 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 162 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 31,2% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 58,1% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 12,25 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 682 – 687. mieste. Za kvalitu získal 4,25 z 15 možných bodov, za efektivitu 8 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – do 25.3.2013 zastavený nápad agendy C z dôvodu veľkho počtu nevybavených a reštančných vecí
 • 2013 – 11.4.2013 – 1 deň – Určovacie žaloby –poslucháč 5.–7.6.2013 – 3 dni – Celokrajové školenie sudcov z obvodu KS v TT – poslucháč
 • 2012 – Z dôvodu zabezpečenia rovnomerného zaťaženia sudcov, v oddeleniach s najvyšším počtom nevybavených a reštančných vecí dočasne zastavený nápad, v oddelení sudkyne zastavený nápad agendy C od 1.10.2012, k 31.12.2012 ešte nespustený + zastavený nápad agendy P od 1.10.2012 do 4.12.2012; 2013 – do 25.3.2013 zastavený nápad agendy C z dôvodu veľkho počtu nevybavených a reštančných vecí
 • 2012 – Z dôvodu zabezpečenia rovnomerného zaťaženia sudcov, v oddeleniach s najvyšším počtom nevybavených a reštančných vecí dočasne zastavený nápad, v oddelení sudkyne zastavený nápad agendy C od 1.10.2012, k 31.12.2012 ešte nespustený + zastavený nápad agendy P od 1.10.2012 do 4.12.2012
 • 2012 – 3.4. 1 deň Efektívne využitie PC, internetu.... 1.časť poslucháč 23.–25.5. 3 dni Celokrajové školenie sudcov z obvodu KS v TT poslucháč 23.10. 1 deň Efektívne využitie PC, internetu.... 2.časť poslucháč
 • 2011 – 25.–27.5.– 3 dni – Celokrajové školenie sudcov obvodu KS v TT – poslucháč ; 2012 – 3.4. 1 deň Efektívne využitie PC, internetu.... 1.časť poslucháč 23.–25.5. 3 dni Celokrajové školenie sudcov z obvodu KS v TT poslucháč 23.10. 1 deň Efektívne využitie PC, internetu.... 2.časť poslucháč ; 2013 – 11.4.2013 – 1 deň – Určovacie žaloby –poslucháč 5.–7.6.2013 – 3 dni – Celokrajové školenie sudcov z obvodu KS v TT – poslucháč
 • 2011 – 25.–27.5.– 3 dni – Celokrajové školenie sudcov obvodu KS v TT – poslucháč

Published judgements

 1. Uznesenie Judgement was issued on

 2. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Rozsudok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Rozsudok – Zmluvy Judgement was issued on

 5. Rozsudok – Schválenie právneho úkonu
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Rozsudok – Ostatné
  Odmietajúce odvolanie
  Judgement was issued on

 7. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami, Zmenené
  Judgement was issued on

 10. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

We do not register any upcoming hearings for the judge yet.

Past hearings

 1. Pojednávanie, žaloba o neplat. spotrebiteľ. zmluvy, bezdôv…… Hearing was held on

 2. Pojednávanie, O určenie neplatnosti kúpnej zmluvy + PO Hearing was held on

 3. Pojednávanie, Zaplatenie 92,94 € s prísl. Hearing was held on

 4. Pojednávanie, Vysporiadanie BSM po rozvode Hearing was held on

 5. Pojednávanie, žaloba na vypratanie nehnuteľnosti + vydanie… Hearing was held on

 6. Pojednávanie, Vysporiadanie BSM po rozvode Hearing was held on

 7. Pojednávanie, Zaplatenie 13 742 € s prísl. Hearing was held on

 8. Pojednávanie, Odstránenie vád diela Hearing was held on

 9. Pojednávanie, Zaplatenie 10 450 € s prísl. Hearing was held on

 10. Pojednávanie, Vysporiadanie BSM po rozvode Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.