JUDr. Blažena Fedorková

 1. Active judge at the court Okresný súd Spišská Nová Ves, we register 2,712 hearings and 7,185 judgements.

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2017

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Civil agenda. The judge mostly issued judgements in Civil agenda.

The judge worked 1493 days in the period and was assigned on average 25 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2017, the judge received in total 19 from 40 possible points and ranked on 436 – 463. place of 651 evaluated judges.

 • Quality – 7.5 out of 15 points
 • Effectivity – 11.5 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 66.4% of cases. The average in the same agenda is 68.7%.

 • Number of Appellate Decisions – 345
 • Number of Affirmed Decisions – 229

An appeal against the judge's judgements is filed in 14.4% of cases. The average in the same agenda is 10.1%.

Of the total number of the judge's judgements 4.9% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3.1%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 300.6 days. The average at the end of 2017 was 340.8 days.

The judge had 112 unresolved cases at the end of 2017. The average was 192.7 cases.

The judge had 61 restant cases at the end of 2017. The average was 111.7. This represents 54.5% of the judge's unresolved cases. Average was 54.1%.

In 2017, the judge was able to resolve 112.4% of assigned cases. Average was 141.8%.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Civil agenda. The judge mostly issued judgements in Civil agenda.

The judge worked 1070 days in the period and was assigned on average 27 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 14.5 from 40 possible points and ranked on 639 – 649. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 1.5 out of 15 points
 • Effectivity – 13 out of 25 points

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 46.1% of cases. The average in the same agenda is 67.1%.

 • Number of Appellate Decisions – 167
 • Number of Affirmed Decisions – 77

An appeal against the judge's judgements is filed in 9% of cases. The average in the same agenda is 9.3%.

Of the total number of the judge's judgements 4.9% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 287 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 456 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 228 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 50% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 100% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

The judge in this period worked 643 days and on average was assigned 157 cases in 10 days in main agendas.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 70,8% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Number of appellate judgements – 48
 • Number of confirmed judgements – 34

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 5,8% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,7%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 320 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 302 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 152 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 43,7% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 91% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 21,75 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 331 – 345. mieste. Za kvalitu získal 10,5 z 15 možných bodov, za efektivitu 11,25 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – Sudkyňa sa zúčastňovala na všetkých vzdelávacích aktivitách
 • 2012 – Sudca sa zúčastňoval na všetkých vzdelávacích aktivitách; 2013 – Sudkyňa sa zúčastňovala na všetkých vzdelávacích aktivitách
 • 2012 – Sudca sa zúčastňoval na všetkých vzdelávacích aktivitách
 • 2012 – Nápad za rok 2012 bol zvýšený
 • 2012 – Nápad za rok 2012 bol zvýšený

Published judgements

 1. Platobný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Platobný rozkaz – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Platobný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Platobný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Platobný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Platobný rozkaz – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod Hearing will be held on

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, vypratanie nehnuteľnosti Hearing will be held on

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, Žaloba s návrhom na vydanie… Hearing will be held on

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba o zrušenie vecného… Hearing will be held on

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, 6.500,- GBP s prísl. Hearing will be held on

More hearings

Past hearings

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 5000 Eur s… Hearing was held on

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, Návrh na vydanie platobného… Hearing was held on

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o zaplatenie 13 723,76… Hearing was held on

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, zrušenie vyživovacej… Hearing was held on

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, 15.670,99 € s prísl. Hearing was held on

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 271,04 Eur s… Hearing was held on

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 653,47 EUR spolu… Hearing was held on

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, Žaloba o zaplatenie istiny… Hearing was held on

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba o nahradenie prejavu… Hearing was held on

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, O určenie vlastníckeho práva… Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.