JUDr. Jana Fígerová

 1. Active judge at the court Okresný súd Bratislava IV, we register 2,926 hearings and 1,611 judgements.
 1. The judge has been nominated to function for almost 23 years, bez časového obmedzenia funkcie.

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2017

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 1
 • Delays prior to case assignment – 1

The judge was mostly assigned to Civil agenda. The judge mostly issued judgements in Civil agenda.

The judge worked 1030 days in the period and was assigned on average 22 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 21.5 from 40 possible points and ranked on 367 – 389. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 6 out of 15 points
 • Effectivity – 15.5 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 59.3% of cases. The average in the same agenda is 67.1%.

 • Number of Appellate Decisions – 91
 • Number of Affirmed Decisions – 54

An appeal against the judge's judgements is filed in 4.1% of cases. The average in the same agenda is 9.3%.

Of the total number of the judge's judgements 1.7% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 228 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 385 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 128 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 33.2% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 95.6% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 1 and delays prior to case assignment 1.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

The judge in this period worked 619 days and on average was assigned 204 cases in 10 days in main agendas.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 63,9% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Number of appellate judgements – 61
 • Number of confirmed judgements – 39

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 5,3% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,9%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 245 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 334 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 115 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 29,3% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 86,3% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 22 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 318 – 330. mieste. Za kvalitu získal 8,75 z 15 možných bodov, za efektivitu 13,25 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – Pracovné právo, ZP, aktuálna rozhodovacia činnosť – 2 dni. Určovacie žaloby – 1 deň. Právny styk s cudzinou v kontexte komunitárnych nariadení o doruč. súdnych písomn.–2 dni Právo na súdnu ochranu, aktuálna judikatúra ÚS SR v praxi – 2 dni.
 • 2012 – – I. Určenie medzinárovne príslušného súdu – Brusel I (44/01; II. Určenie rozhodného práva pre zmluvné a mimozmluvné záväzky – Rím IO, II v termíne 21.11.2012 – 23.11.2012 – 3 dni – Seminár sudcov obvodu Krajského súdu v Bratislave v termíne 21.06.2012 – 1 deň
 • 2011 – Seminár– Vysporiadanie podiel. a bezpodiel.vlastníctva – 1 deň – poslucháč, Seminár– Majetkové, vecné a pozem. práva – 2 dni – poslucháč, Seminár – Spory o vlastnícke právo k nehnuteľnostiam – 2 dni – poslucháč. ; 2012 – – I. Určenie medzinárovne príslušného súdu – Brusel I (44/01; II. Určenie rozhodného práva pre zmluvné a mimozmluvné záväzky – Rím IO, II v termíne 21.11.2012 – 23.11.2012 – 3 dni – Seminár sudcov obvodu Krajského súdu v Bratislave v termíne 21.06.2012 – 1 deň ; 2013 – Pracovné právo, ZP, aktuálna rozhodovacia činnosť – 2 dni. Určovacie žaloby – 1 deň. Právny styk s cudzinou v kontexte komunitárnych nariadení o doruč. súdnych písomn.–2 dni Právo na súdnu ochranu, aktuálna judikatúra ÚS SR v praxi – 2 dni.
 • 2011 – Seminár– Vysporiadanie podiel. a bezpodiel.vlastníctva – 1 deň – poslucháč, Seminár– Majetkové, vecné a pozem. práva – 2 dni – poslucháč, Seminár – Spory o vlastnícke právo k nehnuteľnostiam – 2 dni – poslucháč.

Published judgements

 1. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Rozhodnutie – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Rozhodnutie – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Rozsudok – Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba o určenie neplatnosti… Hearing will be held on

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, PO + vypratanie priestorov a… Hearing will be held on

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na zaplatenie 4.149,20… Hearing will be held on

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na zaplatenie… Hearing will be held on

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, náhrada škody Hearing will be held on

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, vzájomná žaloba žalovaného na… Hearing will be held on

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie vlastníckeho práva k… Hearing will be held on

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, vysl.nepl. právneho úkonu +… Hearing will be held on

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na zaplatenie 400,- € s… Hearing will be held on

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na zaplatenie 1691,72 €… Hearing will be held on

More hearings

Past hearings

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba na zaplatenie 783,45 €… Hearing was held on

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, návrh na zaplatenie 70,70 € s… Hearing was held on

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, návrh na zaplatenie 70,70 € s… Hearing was held on

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, návrh na zaplatenie 70,70 € s… Hearing was held on

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na zaplatenie 4.149,20… Hearing was held on

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, vysl.nepl. právneho úkonu +… Hearing was held on

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba o vyporiadanie… Hearing was held on

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, Žaloba o zrušenie BSM za… Hearing was held on

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, návrh na zaplatenie 70,70 € s… Hearing was held on

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, návrh na zaplatenie 70,70 € s… Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.