JUDr. Ľuboš Baka

 1. Active chairman at the court Okresný súd Levice, we register 705 hearings and 1,488 judgements.
  Note: .
 1. The judge has been nominated to function for more than 22 years, bez časového obmedzenia funkcie.
 2. The judge has been nominated to function for more than 26 years, 4 - ročný mandát.

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2017

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Criminal agenda. The judge mostly issued judgements in translation missing: en.judges.indicators_2015.basic.decided_agenda.trestná.

The judge worked 1473 days in the period and was assigned on average 102 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2017, the judge received in total 23.5 from 40 possible points and ranked on 224 – 243. place of 651 evaluated judges.

 • Quality – 6 out of 15 points
 • Effectivity – 17.5 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 61.2% of cases. The average in the same agenda is 66%.

 • Number of Appellate Decisions – 103
 • Number of Affirmed Decisions – 63

An appeal against the judge's judgements is filed in 5.4% of cases. The average in the same agenda is 8.7%.

Of the total number of the judge's judgements 2.1% is changed or reversed. The average in the same agenda is 2.9%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 55 days. The average at the end of 2017 was 340.8 days.

The judge had 30 unresolved cases at the end of 2017. The average was 192.7 cases.

The judge had 6 restant cases at the end of 2017. The average was 111.7. This represents 20% of the judge's unresolved cases. Average was 54.1%.

In 2017, the judge was able to resolve 103.1% of assigned cases. Average was 141.8%.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Criminal agenda. The judge mostly issued judgements in Criminal agenda.

The judge worked 1061 days in the period and was assigned on average 86 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 27.5 from 40 possible points and ranked on 119 – 133. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 7.5 out of 15 points
 • Effectivity – 20 out of 25 points

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 64.4% of cases. The average in the same agenda is 63.8%.

 • Number of Appellate Decisions – 87
 • Number of Affirmed Decisions – 56

An appeal against the judge's judgements is filed in 5.7% of cases. The average in the same agenda is 8.1%.

Of the total number of the judge's judgements 2% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 41 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 25 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 6 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 24% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 104.8% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

The judge in this period worked 651 days and on average was assigned 103 cases in 10 days in main agendas.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 46,7% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 52,3%.

 • Number of appellate judgements – 45
 • Number of confirmed judgements – 21

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 7% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,4%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3,7%, pričom priemer v rovnakej agende je 4%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 233 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 83 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 31 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 37,3% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 96,3% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 24 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 203 – 218. mieste. Za kvalitu získal 6,75 z 15 možných bodov, za efektivitu 17,25 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – Predseda OS od 1.6.2013 (preložený z OS Žiar nad Hronom). Agendu Pp, Nt – Želiezovce vybavuje v súlade s Dodatkom č.5/2013 pod SPR 677/2013 účinným od 13.6.2013. Agendu T vybavuje v súlade s Dodatkom č.8/2013 – časť II. s účinnosťou od 15.08.2013.
 • 2013 – Predseda OS od 1.6.2013 (preložený z OS Žiar nad Hronom). Agendu Pp, Nt – Želiezovce vybavuje v súlade s Dodatkom č.5/2013 pod SPR 677/2013 účinným od 13.6.2013. Agendu T vybavuje v súlade s Dodatkom č.8/2013 – časť II. s účinnosťou od 15.08.2013.
 • 2013 – Nevykazujeme účasť.; Sudca sa nezúčastnil žiadneho vzdelávacieho seminára.
 • 2012 – Uvedený sudca sa nezúčastnil žiadneho vzdelávacieho podujatia.
 • 2011 – Uvedený sudca sa nezúčastnil žiadneho vzdelávacieho podujatia. ; 2012 – Uvedený sudca sa nezúčastnil žiadneho vzdelávacieho podujatia.; 2013 – Nevykazujeme účasť.; Sudca sa nezúčastnil žiadneho vzdelávacieho seminára.
 • 2011 – Uvedený sudca sa nezúčastnil žiadneho vzdelávacieho podujatia.

Published judgements

 1. Trestný rozkaz – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Rozsudok – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Trestný rozkaz – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Trestný rozkaz – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Rozsudok – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

 1. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 355 ods. 1, ods. 3… Hearing will be held on

  Court – Okresný súd Levice
  Judge – JUDr. Ľuboš Baka
  Defendant – Y. W.
 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, náhrada škody Hearing will be held on

 3. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 171 ods. 1 Trestného… Hearing will be held on

  Court – Okresný súd Levice
  Judge – JUDr. Ľuboš Baka
  Defendant – T. C.
 4. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, § 212 odsek 1 písm. g/… Hearing will be held on

  Court – Okresný súd Levice
  Judge – JUDr. Ľuboš Baka
  Defendant – R. H.
 5. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 355 ods. 2 písm. a/… Hearing will be held on

  Court – Okresný súd Levice
  Judge – JUDr. Ľuboš Baka
  Defendant – Y. K.
 6. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, § 194 ods. 1, ods. 2… Hearing will be held on

  Court – Okresný súd Levice
  Judge – JUDr. Ľuboš Baka
  Defendant – Z. K.
 7. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, § 289 odsek 1 Tr.… Hearing will be held on

  Court – Okresný súd Levice
  Judge – JUDr. Ľuboš Baka
  Defendant – G. Z.
 8. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, § 289 odsek 1 Tr.… Hearing will be held on

  Court – Okresný súd Levice
  Judge – JUDr. Ľuboš Baka
  Defendant – T. E.
 9. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, § 157 ods. 1, ods. 2… Hearing will be held on

  Court – Okresný súd Levice
  Judge – JUDr. Ľuboš Baka
  Defendant – X. A.
 10. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, § 278 ods. 1 Tr. zák. Hearing will be held on

  Court – Okresný súd Levice
  Judge – JUDr. Ľuboš Baka
  Defendant – T. F.
More hearings

Past hearings

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, náhrada škody Hearing was held on

 2. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, § 355 ods. 2 písm. a/… Hearing was held on

  Court – Okresný súd Levice
  Judge – JUDr. Ľuboš Baka
  Defendant – Z. T.
 3. Pojednávanie a rozhodnutie, náhrada škody Hearing was held on

 4. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 208 ods. 1, písm. a/… Hearing was held on

  Court – Okresný súd Levice
  Judge – JUDr. Ľuboš Baka
  Defendant – Z. I.
 5. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 348 odsek 1 písmeno… Hearing was held on

  Court – Okresný súd Levice
  Judge – JUDr. Ľuboš Baka
  Defendant – P. O.
 6. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, § 172 ods. 3, 4 pís. c/ 6… Hearing was held on

  Court – Okresný súd Levice
  Judge – JUDr. Ľuboš Baka
  Defendant – Y. E.
 7. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, § 289 odsek 3 písm. c/… Hearing was held on

  Court – Okresný súd Levice
  Judge – JUDr. Ľuboš Baka
  Defendant – A. S.
 8. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, § 289 ods. 1 Tr. zák. Hearing was held on

  Court – Okresný súd Levice
  Judge – JUDr. Ľuboš Baka
  Defendant – G. F.
 9. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, § 289 odsek 1 Tr. zákona Hearing was held on

  Court – Okresný súd Levice
  Judge – JUDr. Ľuboš Baka
  Defendant – F. P.
 10. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, § 289 odsek 1 Tr. zákona Hearing was held on

  Court – Okresný súd Levice
  Judge – JUDr. Ľuboš Baka
  Defendant – J. I.
More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.