JUDr. Branislav Gazdag

 1. Active judge at the court Okresný súd Košice I, we register 463 hearings and 1,489 judgements.
  Note: .
 2. Inactive judge at the court Krajský súd Košice, we register 28 hearings and no judgements.

Indicators for 2017

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Commercial agenda. The judge mostly issued judgements in Commercial agenda.

The judge worked 1105 days in the period and was assigned on average 22 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 24 from 40 possible points and ranked on 262 – 285. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 6 out of 15 points
 • Effectivity – 18 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 59.4% of cases. The average in the same agenda is 64.9%.

 • Number of Appellate Decisions – 64
 • Number of Affirmed Decisions – 38

An appeal against the judge's judgements is filed in 11.7% of cases. The average in the same agenda is 8.8%.

Of the total number of the judge's judgements 4.8% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 210 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 61 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 36 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 59% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 151.4% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Obchodná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Obchodnej agende.

The judge in this period worked 660 days and on average was assigned 50 cases in 10 days in main agendas.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 53,6% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 63,7%.

 • Number of appellate judgements – 28
 • Number of confirmed judgements – 15

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 8,2% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 9,7%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3,8%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,4%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 209 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 66 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 27 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 31% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 105,5% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 24 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 203 – 218. mieste. Za kvalitu získal 5,75 z 15 možných bodov, za efektivitu 18,25 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – Predseda obchodnoprávneho grémia.
 • 2011 – Predseda obchodnoprávneho grémia; 2013 – Predseda obchodnoprávneho grémia.
 • 2011 – Predseda obchodnoprávneho grémia
 • 2011 – 21.–22.11.2011 Konkurz a konkurzné konanie
 • 2011 – 21.–22.11.2011 Konkurz a konkurzné konanie

Published judgements

 1. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Uznesenie – Spoločnosť s ručením obmedzeným
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Uznesenie – Spoločnosť s ručením obmedzeným
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

We do not register any upcoming hearings for the judge yet.

Past hearings

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, 6.021,12 EUR s prísl. Hearing was held on

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, vylúčenie vecí z konkurznej… Hearing was held on

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie popretej pohľadávky Hearing was held on

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, 312,- EUR s prísl. Hearing was held on

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, vylúčenie majetku zapísaného… Hearing was held on

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, zrušenie oddlženia pre… Hearing was held on

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie právneho dôvodu, výšky… Hearing was held on

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie zmluvnej pokuty Hearing was held on

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, 100.000,- Sk Hearing was held on

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie neúčinnosti právneho… Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.