Mgr. Katarína Janotová

 1. Active judge at the court Okresný súd Martin, we register 2,694 hearings and 3,593 judgements.

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2017

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 4
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Commercial agenda. The judge mostly issued judgements in Commercial agenda.

The judge worked 1481 days in the period and was assigned on average 84 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2017, the judge received in total 25 from 40 possible points and ranked on 156 – 178. place of 651 evaluated judges.

 • Quality – 10.5 out of 15 points
 • Effectivity – 14.5 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 74.8% of cases. The average in the same agenda is 66.5%.

 • Number of Appellate Decisions – 119
 • Number of Affirmed Decisions – 89

An appeal against the judge's judgements is filed in 5% of cases. The average in the same agenda is 8.5%.

Of the total number of the judge's judgements 1.2% is changed or reversed. The average in the same agenda is 2.8%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 286.2 days. The average at the end of 2017 was 340.8 days.

The judge had 265 unresolved cases at the end of 2017. The average was 192.7 cases.

The judge had 106 restant cases at the end of 2017. The average was 111.7. This represents 40% of the judge's unresolved cases. Average was 54.1%.

In 2017, the judge was able to resolve 147.6% of assigned cases. Average was 141.8%.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 3
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Commercial agenda. The judge mostly issued judgements in Commercial agenda.

The judge worked 1052 days in the period and was assigned on average 63 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 23 from 40 possible points and ranked on 304 – 323. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 10.5 out of 15 points
 • Effectivity – 12.5 out of 25 points

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 76.2% of cases. The average in the same agenda is 64.9%.

 • Number of Appellate Decisions – 84
 • Number of Affirmed Decisions – 64

An appeal against the judge's judgements is filed in 5.6% of cases. The average in the same agenda is 8.8%.

Of the total number of the judge's judgements 1.3% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 335 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 394 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 77 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 19.5% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 86.5% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 2 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Obchodná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Obchodnej agende.

The judge in this period worked 640 days and on average was assigned 113 cases in 10 days in main agendas.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 75,5% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 63,7%.

 • Number of appellate judgements – 49
 • Number of confirmed judgements – 37

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 6% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 9,7%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,5%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,4%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 172 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 124 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 52 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 32,7% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 106,9% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 29 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 46 – 51. mieste. Za kvalitu získal 11,5 z 15 možných bodov, za efektivitu 17,5 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – 14.3.2013 Určovacie žaloby, 21.3.–22.3.2013 – Kúpna zmluva a zmluva o dielo v obchodných záväzkových vzťahoch tuzemských a medzinárodných, 17.–18.10.2013 Spoločné rokovanie obchodnoprávneho kolégia, 12.11.2013 Konferencia "Ingerencia súdov" 12.11.2013 – Ingerencia súdov do súkromnoprávnych zmlúv. Zásahy súdov do kontraktačného procesu (konferencia APVV–0518–11).
 • 2013 – 0
 • 2013 – 0
 • 2012 – 05.06.2012 – Efektívne využitie PC, internetu a práv. vyhľadávačov, 24.10.2012 – Pracovné stretnutie civilných sudcov
 • 2011 – 3 školenia; 2012 – 05.06.2012 – Efektívne využitie PC, internetu a práv. vyhľadávačov, 24.10.2012 – Pracovné stretnutie civilných sudcov; 2013 – 14.3.2013 Určovacie žaloby, 21.3.–22.3.2013 – Kúpna zmluva a zmluva o dielo v obchodných záväzkových vzťahoch tuzemských a medzinárodných, 17.–18.10.2013 Spoločné rokovanie obchodnoprávneho kolégia, 12.11.2013 Konferencia "Ingerencia súdov" 12.11.2013 – Ingerencia súdov do súkromnoprávnych zmlúv. Zásahy súdov do kontraktačného procesu (konferencia APVV–0518–11).
 • 2011 – 3 školenia

Published judgements

 1. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Judgement was issued on

 2. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Judgement was issued on

 3. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Judgement was issued on

 4. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Judgement was issued on

 5. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Judgement was issued on

 6. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Judgement was issued on

 7. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Judgement was issued on

 8. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Judgement was issued on

 9. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Judgement was issued on

 10. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva Hearing will be held on

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba na uloženie povinnosti… Hearing will be held on

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 47 562,86 € s… Hearing will be held on

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie neplatnosti závetu Hearing will be held on

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o zaplatenie 3 182,34… Hearing will be held on

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o zaplatenie 3.064,45… Hearing will be held on

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 5000 Eur s… Hearing will be held on

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 9 600,- € s prísl. Hearing will be held on

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva Hearing will be held on

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 1.275.255,30 € s… Hearing will be held on

More hearings

Past hearings

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie neúčinnosti právneho… Hearing was held on

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 8 705,- € s prísl. Hearing was held on

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 199 648,01 € s… Hearing was held on

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba na uloženie povinnosti… Hearing was held on

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 5000 Eur s… Hearing was held on

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie a vyporiadanie… Hearing was held on

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 340,85 Eur Hearing was held on

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 9.741,52 € s… Hearing was held on

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, o určenie, že právny úkon je… Hearing was held on

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, vypratanie nehnuteľnosti a… Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.