JUDr. Jana Keselicová

 1. Active judge at the court Okresný súd Svidník, we register 2,862 hearings and 2,288 judgements.
 1. The judge has been nominated to function for more than 12 years.

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2017

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2015

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2012:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

The judge in this period worked 453 days and on average was assigned 230 cases in 10 days in main agendas.

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 70,2% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Number of appellate judgements – 47
 • Number of confirmed judgements – 33

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 5,3% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,6%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Efficiency indicators

Pre sudcu evidujeme menej ako 20 rozhodnutí, preto jeho efektivitu nehodnotíme.

Published judgements

 1. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Platobný rozkaz – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Platobný rozkaz – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Trestný rozkaz – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Uznesenie – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Uznesenie – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, o vydanie veci a prísl. Hearing will be held on

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 15.136,01 € s… Hearing will be held on

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 2306.68 EUR s… Hearing will be held on

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 956.72 EUR s… Hearing will be held on

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 3.000 Eur s… Hearing will be held on

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 5 000,45 eura s… Hearing will be held on

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 2927.78 EUR s… Hearing will be held on

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, o primerané finančné… Hearing will be held on

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, Žaloba o uloženie povinnosti… Hearing will be held on

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, zrušenie výživného pre plnoleté… Hearing will be held on

More hearings

Past hearings

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, NÁVRH NA ÚPRAVU VÝKONU… Hearing was held on

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, návrh na rozvod manželstva Hearing was held on

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, Návrh na začatie konania o… Hearing was held on

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 2 595,36 Eur s… Hearing was held on

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, Ž a l o b a na zrušenie a… Hearing was held on

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva s prísl. Hearing was held on

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 52 875,09 eur s… Hearing was held on

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, Návrh na začatie konania o… Hearing was held on

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 21.413,-- € Hearing was held on

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, Rozvod manželstva s prísl. Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.