JUDr. Jana Keselicová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Svidník, evidujeme 2 598 pojednávaní a 1 919 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred takmer 11 rokmi.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2012:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 453 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 230 prípadov v hlavných agendách.

Grafické porovnanie

Legenda
Ďalší sudcovia
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 70,2% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 47
 • Počet potvrdených odvolaní – 33

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 5,3% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,6%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Indikátory výkonnosti

Pre sudcu evidujeme menej ako 20 rozhodnutí, preto jeho efektivitu nehodnotíme.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Zodpovednosť za škodu pri výkone verejnej…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Platobný rozkaz – Poistenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, Žaloba na ochranu osobnosti Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, Žaloba na ochranu osobnosti Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, Žaloba na ochranu osobnosti Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, Žaloba na ochranu osobnosti Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, Žaloba na ochranu osobnosti Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, Žaloba na ochranu osobnosti Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, Žaloba na ochranu osobnosti Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, Žaloba na ochranu osobnosti Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, Žaloba na ochranu osobnosti Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, Žaloba na ochranu osobnosti Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 60,60 eura s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, o určenie neplatnosti dražby Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 412,57 eura s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 1902,09 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, primerané finančné… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, vydanie bezdôvodného obohatenia… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 1 900,- eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 1.064,53 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 5 483,52 s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, NÁVRH NA VYDANIE PLATOBNÉHO… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.