JUDr. Jana Keselicová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Svidník, evidujeme 2 873 pojednávaní a 2 290 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred viac ako 12 rokmi.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2012:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 453 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 230 prípadov v hlavných agendách.

Grafické porovnanie

Legenda
Ďalší sudcovia
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 70,2% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 47
 • Počet potvrdených odvolaní – 33

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 5,3% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,6%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Indikátory výkonnosti

Pre sudcu evidujeme menej ako 20 rozhodnutí, preto jeho efektivitu nehodnotíme.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Platobný rozkaz – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Platobný rozkaz – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Trestný rozkaz – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, o vydanie veci a prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 416,63 eura s… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, zvýšenie výživného Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, o určenie, že nehnuteľnosti nie… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 12559,11 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 189,47 eura s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, Žaloba o zdržanie sa zrážok zo… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 6 993,06 eurar s… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 15.136,01 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, Návrh na vydanie platobného… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, o vydanie bezdôvodného… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 189,90 eura s… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, Žaloba o zapl. 6.523,12 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, vyporiadanie BSM s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, NÁVRH NA ÚPRAVU VÝKONU… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, návrh na rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, Návrh na začatie konania o… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 2 595,36 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, Ž a l o b a na zrušenie a… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.