JUDr. Eva Kiššová

 1. Active vice chairman at the court Okresný súd Prievidza, we register 2,678 hearings and 9,951 judgements.

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2017

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Civil agenda. The judge mostly issued judgements in Civil agenda.

The judge worked 1274 days in the period and was assigned on average 45 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2017, the judge received in total 29.5 from 40 possible points and ranked on 34 – 40. place of 651 evaluated judges.

 • Quality – 13.5 out of 15 points
 • Effectivity – 16 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 87.6% of cases. The average in the same agenda is 68.7%.

 • Number of Appellate Decisions – 282
 • Number of Affirmed Decisions – 247

An appeal against the judge's judgements is filed in 13.3% of cases. The average in the same agenda is 10.1%.

Of the total number of the judge's judgements 1.7% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3.1%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 103.7 days. The average at the end of 2017 was 340.8 days.

The judge had 52 unresolved cases at the end of 2017. The average was 192.7 cases.

The judge had 14 restant cases at the end of 2017. The average was 111.7. This represents 26.9% of the judge's unresolved cases. Average was 54.1%.

In 2017, the judge was able to resolve 105.8% of assigned cases. Average was 141.8%.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Civil agenda. The judge mostly issued judgements in Civil agenda.

The judge worked 862 days in the period and was assigned on average 35 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 34.5 from 40 possible points and ranked on 6 – 8. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 15 out of 15 points
 • Effectivity – 19.5 out of 25 points

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 89.7% of cases. The average in the same agenda is 67.1%.

 • Number of Appellate Decisions – 185
 • Number of Affirmed Decisions – 166

An appeal against the judge's judgements is filed in 12% of cases. The average in the same agenda is 9.3%.

Of the total number of the judge's judgements 1.2% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 142 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 220 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 40 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 18.2% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 104.1% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

The judge in this period worked 442 days and on average was assigned 225 cases in 10 days in main agendas.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 74,2% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Number of appellate judgements – 31
 • Number of confirmed judgements – 23

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 3,4% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 0,9%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 158 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 163 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 103 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 50% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 131% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 28 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 69 – 72. mieste. Za kvalitu získal 11,25 z 15 možných bodov, za efektivitu 16,75 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – Celokrajské školenie sudcov z obvodu KS TN, 3.–4.10.2013, Omšenie – v postavení poslucháča
 • 2012 – 1. Právny styk s cudzinou v kontexte komunitárnych nariadení o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomnosti a spolupráca pri vykonáívaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach v členských štátoch EÚ – DP JA SR v Omšení – 29.02.2012–01.03.2012 2. Školenie sudcov z obvodu Krajského súdu v Trenčíne z občiansko–právneho, obchodného a správneho úseku – IV MS SR v Omšení – 25.09.–26–09–2012 4. I.Určenie medzinárodne príslušného súdu podľa nariadenia Brusel I (44/2001), II. Určenie rozhodného práva pre zmluvné a mimozmluvné záväzky podľa nariadenia Rím I a Rím II. – DP JA SR v Omšení – 21.11.–23.11.2012 všetko v postavení poslucháča
 • 2011 – –Exekučné právo, aplikačné problémy – JA SR Omšenie, 31.01.–01.02.2011; Posilnenie uplatňovania schengenského acquis a práva Eur. únie just. orgánmi SR (zahr. štud. cesta Štrasburg – Luxemburg, 27.02.–02.03.2011; Vysporiadanie podielového a bezpodielového vlastníctva – JA SR Pezinok, 19.04.2011; Spotrebiteľské zmluvy v aplikačnej praxi – JA SR Omšenie, 07.09.–08.09.2011; Spory o vlastnícke právo k nehnuteľnostiam a kataster nehnuteľností – JA SR Omšenie, 05.12.–06.12.2011; t.j. 10 pracovných dní v pozícii poslucháča ; 2012 – 1. Právny styk s cudzinou v kontexte komunitárnych nariadení o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomnosti a spolupráca pri vykonáívaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach v členských štátoch EÚ – DP JA SR v Omšení – 29.02.2012–01.03.2012 2. Školenie sudcov z obvodu Krajského súdu v Trenčíne z občiansko–právneho, obchodného a správneho úseku – IV MS SR v Omšení – 25.09.–26–09–2012 4. I.Určenie medzinárodne príslušného súdu podľa nariadenia Brusel I (44/2001), II. Určenie rozhodného práva pre zmluvné a mimozmluvné záväzky podľa nariadenia Rím I a Rím II. – DP JA SR v Omšení – 21.11.–23.11.2012 všetko v postavení poslucháča; 2013 – Celokrajské školenie sudcov z obvodu KS TN, 3.–4.10.2013, Omšenie – v postavení poslucháča
 • 2011 – –Exekučné právo, aplikačné problémy – JA SR Omšenie, 31.01.–01.02.2011; Posilnenie uplatňovania schengenského acquis a práva Eur. únie just. orgánmi SR (zahr. štud. cesta Štrasburg – Luxemburg, 27.02.–02.03.2011; Vysporiadanie podielového a bezpodielového vlastníctva – JA SR Pezinok, 19.04.2011; Spotrebiteľské zmluvy v aplikačnej praxi – JA SR Omšenie, 07.09.–08.09.2011; Spory o vlastnícke právo k nehnuteľnostiam a kataster nehnuteľností – JA SR Omšenie, 05.12.–06.12.2011; t.j. 10 pracovných dní v pozícii poslucháča

Published judgements

 1. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Rozsudok – Osvojenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, o neúčinnosť právneho úkonu –… Hearing will be held on

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 8.414,65 eur s… Hearing will be held on

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie platnosti odstúpenia… Hearing will be held on

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 6.500,- eur s… Hearing will be held on

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 51.461,- eur s… Hearing will be held on

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie rodičovského… Hearing will be held on

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva s prísl. Hearing will be held on

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, obmedzenie spôsobilosti na… Hearing will be held on

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie vyživovacej… Hearing will be held on

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, zverenie do osobnej… Hearing will be held on

More hearings

Past hearings

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 21.000,- eur s… Hearing was held on

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, obmedzenie spôsobilosti na… Hearing was held on

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, o neúčinnosť právneho úkonu –… Hearing was held on

 4. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Obžaloba Hearing was held on

  Court – Okresný súd Prievidza
  Judge – JUDr. Eva Kiššová
  Defendant – F. U.
 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie a vyporiadanie… Hearing was held on

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, zvýšenie výživného na… Hearing was held on

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 7.156,38 eur s… Hearing was held on

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 1.063,28 eur s… Hearing was held on

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 17.400 eur s prísl. Hearing was held on

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, zvýšenie výživného Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.